Upfront là gì

      31
Due khổng lồ tidal energy reliability the expensive sầu upfront cost of these generators will slowly be paid off.

Bạn đang xem: Upfront là gì


Phú ở trong vào độ tin tưởng của tích điện tbỏ triều, ngân sách trả trước thông minh của các thứ phạt điện này sẽ dần được trả không còn.
The policy is being updated to require upfront disclosure of fees and to clarify when third-party accreditation is required.
Chính sách được cập nhật nhằm trải nghiệm bật mý trước những khoản phí cùng để làm rõ bao giờ Đánh Giá của bên thứ cha được từng trải.
Research và development - Some products, such as microprocessors, require a large upfront investment in công nghệ which will deter potential entrants.
Nghiên cứu vớt với phát triển - Một số thành phầm, ví dụ như bộ tradequangngai.com.vn cách xử trí, yên cầu một khoản đầu tứ bự vào công nghệ vẫn ngăn uống cản những người tsay đắm gia tiềm năng.
Google doesn"t want users to lớn feel misled by the content promoted in Shopping ads, và that means being upfront, honest và protradequangngai.com.vnding them with the information that they need to lớn make informed decisions.
Google không thích người dùng cảm thấy bị lừa bởi vì câu chữ được quảng cáo trong Quảng cáo bán buôn với điều này Có nghĩa là họ nên thẳng thắn, trung thực cùng hỗ trợ hầu hết ban bố mà người ta cần có để lấy ra đưa ra quyết định xác xứng đáng.
To combat this doubt, the company decided khổng lồ install the detradequangngai.com.vnce upfront và ask for a percentage of the satradequangngai.com.vnngs that was accumulated.
Để hạn chế lại điều ngờ vực này, công ty sẽ đưa ra quyết định cài đặt trước những lắp thêm cùng đòi một Phần Trăm Xác Suất của những khoản tiết kiệm ngân sách tích lũy được.
For customers who vày not want khổng lồ pay a separate upfront fee, there is an option to have sầu payment of the charges deducted from the investment held by the product protradequangngai.com.vnder.
Đối với rất nhiều quý khách không muốn trả phí tổn trả trước riêng biệt, gồm một tùy lựa chọn nhằm thanh khô toán thù các khoản tầm giá được khấu trừ từ bỏ khoản đầu tư chi tiêu vì chưng đơn vị cung ứng sản phẩm nắm giữ.
The khuyễn mãi giảm giá involved upfront payment of US$348 million from Microsoft khổng lồ Novell for patent cooperation và SLES subscription.
Thỏa thuận tương quan cho khoản thanh hao toán trả trước trị giá chỉ 349 triệu đô la Mỹ từ bỏ Microsoft mang đến Novell nhằm hợp tác văn bằng bản quyền trí tuệ và ĐK SLES.
While pollution control requires upfront investments, many of the solutions offer win-win opportunities to lớn both increase efficiency & reduce impacts.
Dù kiểm soát điều hành ô nhiễm yên cầu đề nghị gồm đầu tư lúc đầu, có tương đối nhiều chiến thuật tạo ra lại cơ hội thành công cho tất cả vấn đề tăng tác dụng với bớt ảnh hưởng tác động xấu.

Xem thêm: Khu Vực Kinh Tế Tư Nhân Ở Việt Nam, Định Vị Và Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân


Chet, shy & reserved, has been litradequangngai.com.vnng relatively closeted in the small town where the brothers grew up, running their father"s hardware store và taking great care not khổng lồ be too open about his sexuality in the town"s relatively conservative sầu social order, while Todd, more upfront about his sexuality, left trang chính at 18 to move sầu khổng lồ Los Angeles, where he has been struggling to build a career as an actor.
Chet, nhút nhát với dtrần dặt, vẫn sống tương đối gay kín đáo trong thị xã bé dại nơi bằng hữu Khủng lên, quản lý và điều hành shop phần cứng của thân phụ mình và rất là cẩn trọng nhằm không thực sự cởi mlàm tradequangngai.com.vnệc về tình dục của anh ý ta vào hiếm hoi từ bỏ xã hội tương đối thủ cựu của thị xã, Trong lúc Todd, trực tiếp thắn rộng về năng lực dục tình của bản thân, tránh nhà năm 18 tuổi nhằm chuyển mang đến Los Angeles, chỗ anh đang bắt buộc đồ dùng lộn nhằm thành lập sự nghiệp như một diễn tradequangngai.com.vnên.
Most MSPs bill an upfront thiết đặt or transition fee and an ongoing flat or near-fixed monthly fee, which benefits clients by protradequangngai.com.vnding them with predictable IT support costs.
Hầu không còn các MSP phần lớn tính phí tùy chỉnh thiết lập trả trước hoặc mức giá biến đổi cùng giá tiền hàng tháng thắt chặt và cố định hoặc ngay sát cố định, có ích mang lại quý khách hàng bằng cách hỗ trợ mang lại bọn họ chi phí cung cấp CNTT có thể dự đân oán được.
She also says that , when the upfront costs of developing a trang web lượt thích that are spread over a lot of participants , the web approach would likely be cheaper than inditradequangngai.com.vndual counseling .
Cô ấy cũng nói rằng , lúc ngân sách dự đưa ra để phát triển một mạng thông báo như vậy được chi trả do không ít người dân tham dự , phương án web có thể vẫn còn rẻ hơn so với support riêng rẽ .
Due to the high upfront cost of securing inventory, automobile dealerships frequently have a problem managing their cash flow.
Do chi phí trả trước cao để bảo đảm sản phẩm tồn kho, các đại lý xe hơi hay gặp vấn đề trong tradequangngai.com.vnệc cai quản dòng vốn của họ.
NBC officially announced The Voice"s renewal on May 13, 2012, during its 2012–13 upfront presentation, with the show returning as a fall series.
NBC thừa nhận công bố thay đổi The Voice vào ngày 13 mon 5 thời điểm năm 2012 trong thời hạn trả trước trình bày 2012-13, cùng với lịch trình được quay lại một loạt.
The retainer helps cover the upfront costs incurred by the broker to perkhung sertradequangngai.com.vnces and shows a commitment on the part of the client (seller or buyer) that they are serious.
Người giữ lại góp trang trải ngân sách trả trước cơ mà bên môi giới buộc phải chịu đựng nhằm triển khai các hình thức dịch vụ cùng miêu tả khẳng định về phía quý khách hàng (fan bán hoặc fan mua) rằng họ nghiêm túc.
Cloud hosting also allows protradequangngai.com.vnders lớn charge users only for resources consumed by the user, rather than a flat fee for the amount the user expects they will use, or a fixed cost upfront hardware investment.
Cloud hosting cũng được cho phép các bên cung ứng chỉ tính mức giá người tiêu dùng so với tài nguyên nhưng mà người tiêu dùng áp dụng, cố gắng bởi vì một khoản phí cố định đến số tiền nhưng người dùng ý muốn hóng chúng ta vẫn sử dụng hoặc đầu tư chi tiêu Hartware trả trước gồm ngân sách thắt chặt và cố định.

Xem thêm: Chức Năng Nfc Là Gì ? Ứng Dụng Của Nó Ra Sao? Nfc Hoạt Động Như Thế Nào


Trong sự kiện NBCUniversal Upfront vào ngày 14 tháng 5, Rondomain authority Rousey (Long đạt · lỗ tây) đã có Cathy Kelley phỏng vấn.