THUẬT TOÁN BRUTE FORCE

      49

Giới thiệu về bài bác toán thù tìm kiếm tìm mẫu, string: https://tradequangngai.com.vn/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tra cứu tìm mẫu mã với thuật tân oán kiếm tìm tìm Brute Force, Brute Force trong Java

Lần lượt xét từng địa chỉ i trong xâu ký từ bỏ gốc tự 0 đến n-m, so sánh y cùng với x<0…m-1> bằng phương pháp xét từng cặp ký từ một với giới thiệu tác dụng kiếm tìm kiếm.

Đặc điểm:

Thực hiện tại trái qua phảiKhông có pha tiền xử líĐộ tinh vi O(mn)

Input:

Xâu mẫu mã x=(x0,x1,…,xm-1) độ nhiều năm mXâu văn uống bản: y= (y0, y1,…, yn-1) độ lâu năm n

Ouput: toàn bộ các địa điểm của x trong y

Cài đặt thuật toán:

public class BruteForce public static void search(char<> x, char<> y) int m = x.length; int n = y.length; System.out.print("Các địa điểm xuất hiện vào văn bạn dạng của xâu mẫu là: "); for (int j = 0; j = m - 1) System.out.print(j + " "); } public static void main(String<> args) search("GCAGAGAG".toCharArray(), "GCATCGCAGAGAGTTATACAGTACG".toCharArray()); }Kiểm nghiệm thuật toán:

*
*
*
*
*
*
*


Bạn đang xem: Thuật toán brute force

This entry was posted in Algorithm và tagged algorithm, kiểm tra, java, pattern searching. Bookmark the permaliên kết.

Điều hướng bài bác viết


← Thuật toán thù kiếm tìm kiếm Rabin Karp
Thuật toán thù search tìm Not So Naive →

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Binomo Là Gì? Có Lừa Đảo Không? Cách Đăng Ký Binomo Kiếm

*

Tìm kiếm cho:

Algorithm

Chulặng mục


*
*