Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

THÔNG TƯ 210 NĂM 2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

      437
- Các Sở, cơ sở ngang Sở, ban ngành thuộc Chính phủ, ban ngành không giống sống Trung ương; - Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh thành trực ở trong Trung ương; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng cửa hàng đơn vị nước.

Bạn đang xem: Thông tư 210 năm 2010 của bộ tài chính


- Các đơn vị chức năng bổ sung cập nhật thêm cột 9a (sau cột 9): “Tkhô cứng toán thù khối lượng ngừng của phần vốn trợ thì ứng không thu hồi tự bắt đầu khởi công đến hết niên độ ngân sách thời gian trước vào khoảng thời gian quyết toán”. Theo đó:
* Cột 21 “Lũy kế khoản vốn tạm thời ứng theo chính sách chưa thu hồi” đang bằng (cột 9- cột 9a) + cột 12 + cột 17.
- Cột 14 cùng 19 “Kế hoạch vốn hủy bỏ”: phản chiếu số kế hoạch vốn còn lại chưa tkhô cứng tân oán sau khi đã trừ đi số vốn được tkhô giòn toán những năm với planer vốn được đưa quý phái năm tiếp theo (nếu như có).
- Cột số 22 “Lũy kế khoản đầu tư của dự án công trình chấm dứt chuyển vào sử dụng”: cột này chỉ tổng vừa lòng khoản đầu tư lũy kế tkhô giòn tân oán của các dự án công trình xong đi vào sử dụng những năm quyết toán.
2. Biểu số 01/CQTH : Quyết tân oán vốn đầu tư chi tiêu XDCB nguồn vốn bên nước niên độ túi tiền năm 20….
- Các đơn vị bổ sung cập nhật thêm cột 9a (sau cột 9): “Tkhô nóng toán cân nặng chấm dứt của phần vốn trợ thời ứng không thu hồi trường đoản cú bắt đầu khởi công đến hết niên độ túi tiền năm kia vào thời điểm năm quyết toán”. Theo đó:
- Cột 14 cùng 19 “Kế hoạch vốn bỏ bỏ”: phản chiếu số kế hoạch vốn còn lại không tkhô hanh toán thù sau khi đang trừ đi số vốn được tkhô giòn toán thù những năm với chiến lược vốn được đưa sang trọng năm tiếp theo (nếu như có).
- Cột số 21 “Vốn cấp bởi lệnh bỏ ra tiền”: phản ảnh phần vốn được chuyển thẳng (ko thanh khô toán thù qua Kho bạc công ty nước) mang đến một số trong những đơn vị chức năng như: Sở Quốc phòng, Bộ Công an, Tập đoàn dầu khí.
- Cột số 24 “Lũy kế vốn đã triển khai của dự án công trình ngừng chuyển vào sử dụng”: cột này chỉ tổng phù hợp khoản vốn lũy kế tkhô hanh tân oán của các dự án dứt đưa vào sử dụng những năm quyết toán thù.
3. Biểu 03/người đầu tư cùng 03/CQTH : Báo cáo tkhô cứng toán thù vốn đầu tư XCDB nguồn vốn trái phiếu nhà nước niên độ ngân sách năm 20…
- Cột 13 cùng 18 “Kế hoạch vốn hủy bỏ”: đề đạt số chiến lược vốn còn sót lại không tkhô cứng toán thù sau thời điểm đã trừ đi khoản đầu tư được tkhô giòn toán trong thời hạn và planer vốn được gửi quý phái năm tiếp theo (ví như có).

Xem thêm: Cổ Đông Lớn (Blockholder) Là Gì? Đặc Điểm Cổ Đông Lớn Có Những Quyền Gì Trong Doanh Nghiệp


- Cột 22 “Lũy kế vốn đã tiến hành của dự án công trình kết thúc gửi vào sử dụng”: cột này chỉ tổng vừa lòng số vốn lũy kế thanh khô tân oán của các dự án công trình chấm dứt đi vào sử dụng trong thời gian quyết tân oán.
4. Đối với các Biểu số 02/CĐT , 02/CQTH : Báo cáo tkhô hanh toán thù vốn đầu tư chi tiêu XDCB – nguồn ứng trước dự toán túi tiền năm tiếp theo (ví như có) niên độ ngân sách năm 20… cùng những biểu số 04/chủ đầu tư của dự án , 04/CQTH : Báo cáo tkhô nóng toán vốn đầu tư chi tiêu XDCB- mối cung cấp ứng trước trái khoán nhà nước (ví như có) niên độ chi phí năm 20…
+ Cột 8: phản ảnh tổng số vốn liếng ứng trước chưa thu hồi tự những năm trước năm quyết tân oán đưa lịch sự năm quyết toán.
+ Cột 10: phản chiếu khoản vốn bố trí để tịch thu kế hoạch vốn ứng trước của những năm ngoái năm quyết tân oán hoặc trong thời hạn report quyết toán thù (giả dụ có).
+ Cột 12: phản chiếu lũy kế khoản vốn đang tkhô cứng toán của chiến lược vốn ứng trước không tịch thu từ Khi ban đầu ứng đến khi xong niên độ năm kia năm quyết toán thù.
* Cột 14: phản ảnh khoản vốn tkhô giòn toán thù trong thời gian quyết tân oán mang đến khoản đầu tư ứng trước không thu hồi trường đoản cú những năm kia đưa quý phái năm quyết toán thù tkhô cứng tân oán.
* Cột 15: phản ảnh khoản vốn thanh toán trong thời điểm quyết toán thù đến chiến lược vốn ứng trước trong những năm quyết toán.
+ Cột số 16 “Số thanh hao toán tương ứng cùng với kế hoạch thu hồi”: Phản ánh khoản vốn sẽ tkhô cứng tân oán của chiến lược tịch thu (cột số 10).
5. Biểu số 04/KBQT : Báo cáo tổng hợp vốn đầu tư chi tiêu XDCB- ứng trước dự toán túi tiền năm sau nguồn ngân sách triệu tập năm 20…
*
Tính sai số tiền thuế đề nghị nộp, thất thoát chi phí bên nước chịu đựng trách nát nhiệm núm nào?
*
Chấp hành chi phí bên nước là gì ? Trình từ, giấy tờ thủ tục chấp hành chi phí bên nước?
*
Bội đưa ra túi tiền công ty nước là gì ? Khái niệm về bội bỏ ra ngân sách nhà nước ?
*
giá cả Nhà nước trong những thiết chế chính trị thời kỳ phong loài kiến.
*
Knhì quyết toán giá thành, lệ phí tổn khác nằm trong chi phí nhà nước?