Thông tư 07-2013 về chế độ trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên

      28

thay đổi nấc chi phí lương dạy thêm giờ

So cùng với bí quyết cũ, số tuần giành cho đào tạo và giảng dạy của giảng viên sẽ giảm xuống còn 22.5 tuần.

Bạn đang xem: Thông tư 07-2013 về chế độ trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên

Hình như, gia sư trong thời gian demo Việc, gia sư hợp đồng không thể thừa hưởng tiền lương dạy dỗ thêm giờ đồng hồ như lúc trước.Nội dung trên được lý lẽ tại Thông tứ 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về chính sách trả lương dạy thêm tiếng so với đơn vị giáo trong số đại lý giáo dục công lập.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ----------------

Số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

thủ đô hà nội, ngày thứ 8 mon 03 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG DẠY THÊM GIỜ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁOTRONG CÁC CƠ STại GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Căn cứ đọng Nghị định số 204/2004/NĐ-CPngày 14 mon 12 năm 2004 của nhà nước về chế độ tiền lương so với cán cỗ,công chức, viên chức cùng lực lượng vũ trang;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 32/2008/NĐ-CPngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ qui định công dụng, trách nhiệm, quyền hạncùng cơ cấu tổ chức tổ chức của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cđọng Nghị định số 61/2012/NĐ-CPngày 10 tháng 8 năm 2012 của nhà nước luật pháp tác dụng, trách nhiệm, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Nội vụ;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 118/2008/NĐ-CPngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ biện pháp tác dụng, trọng trách, quyền hạncùng cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Sở Giáo dục cùng Đào tạo nên,Bộ trưởng Sở Nội vụ cùng Sở trưởng Sở Tài bao gồm ban hành Thông tư liên tịch hướngdẫn triển khai chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với đơn vị giáo trong số cơ sởgiáo dục công lập,

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh với đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này trả lời chếđộ trả lương dạy dỗ thêm tiếng đối với bên giáo trong các cơ sở giáo dục công lập,bao gồm: cửa hàng giáo dục thiếu nhi, các đại lý giáo dục nhiều, các đại lý dạy dỗ nghềnghiệp, cơ sở giáo dục đại học và cửa hàng đào tạo, bồi dưỡng của Sở, cơ quanngang Sở, cơ sở ở trong nhà nước, Trường Chính trị tỉnh, thành thị trực thuộcTrung ương được Nhà nước cấp cho kinh phí chuyển động (bao gồm nguồn thu từ ngân sáchđơn vị nước cấp cho và các thu nhập sự nghiệp theo khí cụ của pháp luật).

2. Đối tượng áp dụng

a) Nhà giáo (bao gồm cả đơn vị giáo có tác dụng côngtác quản lý, kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể hoặc được cắt cử làm nhiệm vụtổng prúc trách Đội) nằm trong list trả lương được cơ quan tất cả thđộ ẩm quyền phêtrông nom, đang trực tiếp huấn luyện và giảng dạy trong số cơ sở giáo dục công lập;

b) Nhà giáo trực thuộc danh sách trả lươngđược phòng ban tất cả thđộ ẩm quyền phê chuẩn y, sẽ làm công tác lí giải thực hành thực tế tạinhững xưởng trường, trạm, trại, phòng nghiên cứu trong những các đại lý dạy dỗ công lập;vẫn thẳng làm cho nhiệm vụ gợi ý thực hành thực tế trên tàu huấn luyện và đào tạo.

Điều 2. Điều kiệnáp dụng

1. Đối tượng chế độ trên Khoản 2 Điều1 Thông bốn liên tịch này, thừa hưởng chi phí lương dạy dỗ thêm giờ đồng hồ Khi đã làm được xếplương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủvề cơ chế tiền lương so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũtrang, dứt trách nhiệm đào tạo và giảng dạy, những trọng trách công tác không giống theo chế độthao tác ở trong nhà giáo giải pháp tại những văn uống bản sau:

a) Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng mạo Chính phủ về chính sách, chế độ so với cán bộĐoàn Thanh hao niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinc viên cả nước, Hội Liên hiệpThanh hao niên nước ta trong số ngôi trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hóa,dạy dỗ nghề với trung học phổ quát (Hotline tắt là Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg);

b) Thông bốn số 48/2011/TT-BGDĐT ngày25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào chế tác phát hành phương pháp cơ chế làm cho việcso với cô giáo mần nin thiếu nhi (call tắt là Thông tứ số 48/2011/TT-BGDĐT);

c) Thông tứ số 28/2009/TT-BGDĐT ngày21 tháng 10 năm 2009 của Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo ban hành qui định về cơ chế làmcâu hỏi so với gia sư phổ quát (điện thoại tư vấn tắt là Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT);

d) Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐTngày 24 tháng 5 trong năm 2007 của Sở trưởng Sở Giáo dục và Đào chế tác ban hành quy địnhchế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cung cấp bài bản (điện thoại tư vấn tắt là Quyết địnhsố 18/2007/QĐ-BGDĐT);

đ) Thông bốn số 09/2008/TT-BLĐTBXHngày 27 tháng 06 năm 2008 của Sở Lao động-Thương thơm binch với Xã hội lý giải chế độthao tác của gia sư dạy nghề (hotline tắt là Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH);

e) Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐTngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo thành ban hành quy địnhchế độ thao tác đối với giảng viên (Call tắt là Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT);

f) Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo nên về câu hỏi sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốĐiều của Quy định chính sách thao tác làm việc so với giáo viên ban hành hẳn nhiên Quyết địnhsố 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 1một năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo với Đàotạo ra (Điện thoại tư vấn tắt là Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT);

g) Thông tư liên tịch số06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày thứ 6 mon 06 năm 2011 của Sở Nội vụ cùng Bộ Giáo dụcvà Đào sinh sản phép tắc tiêu chuẩn chỉnh, trách nhiệm, chế độ thao tác, chế độ đối vớigiảng viên tại cơ sở đào tạo và giảng dạy, bồi dưỡng của Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộcnhà nước, Trường Chính trị tỉnh, thành thị trực nằm trong Trung ương (Call tắt làThông bốn liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT);

h) Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày31/5 thời điểm năm 2012 của Sở Giáo dục với Đào chế tác phương tiện chính sách làm việc đối vớigiáo viên ngành thẩm mỹ và nghệ thuật, sư phạm music, sư phạm thẩm mỹ (Gọi tắt làThông tứ số 18/2012/TT-BGDĐT).

2. lúc những văn bản nêu trên Khoản 1 Điềunày được sửa đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thay thế thì điều kiện áp dụng lý lẽ tại Khoản1 Điều này cùng cách tính tiền lương dạy dỗ thêm giờ đồng hồ tại Điều 4 Thông tứ liên tịchnày được triển khai theo các biện pháp sẽ sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay thế.

Điều 3. Nguyên ổn tắctính trả chi phí lương dạy thêm giờ

1. Tiền lương của một mon làm căn cứtính trả tiền lương dạy thêm giờ đồng hồ của phòng giáo, gồm những: mức lương theo ngạch, bậchiện tận hưởng, những khoản phụ cung cấp lương với thông số chênh lệch bảo lưu (ví như có).

2. Định nút giờ đồng hồ dạy/năm đối với giáoviên mầm non; định mức tiết dạy/ năm học tập đối với gia sư phổ thông; định mứcgiờ đồng hồ giảng dạy/năm học so với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; tiêu chuẩn chỉnh giờgiảng/năm học tập so với giáo viên, giảng viên dạy nghề; định nấc giờ đồng hồ chuẩn chỉnh giảngdạy/năm so với giáo viên các đại lý giáo dục ĐH, cửa hàng huấn luyện và giảng dạy, bồi dưỡng củaBộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan nằm trong nhà nước, Trường Chính trị tỉnh giấc, thành phốtrực nằm trong Trung ương được điện thoại tư vấn phổ biến là định nấc giờ đồng hồ dạy/năm.

Xem thêm: Tập Đoàn Tài Chính Prudential, Tìm Hiểu Về Prudential Việt Nam

3. Năm học cơ chế tại Thông tứ liêntịch này được xem từ thời điểm tháng 7 năm kia đến khi xong tháng 6 của năm liền kề.

4. Đối với bên giáo công tác làm việc các cơssống dạy dỗ công lập có không ít cấp cho học tập, chuyên môn nghề được vận dụng định mức giờdạy/năm biện pháp đến cấp học, trình độ nghề tối đa nhưng mà bên giáo kia trực tiếptmê mẩn gia huấn luyện theo sự phân công của người đứng đầu tư mạnh slàm việc giáo dục.

5. Việc lập dự tân oán, tkhô cứng tân oán, quyếttoán ngân sách đầu tư tiền lương dạy thêm giờ triển khai theo biện pháp của Luật Ngânsách đơn vị nước. Trung tâm giáo dục công lập nguyên tắc trên Khoản 1 Điều 1 của Thông tưliên tịch này, địa thế căn cứ ĐK ví dụ của từng đơn vị nhằm tiến hành thanh khô toánhoặc lâm thời ứng tiền lương dạy dỗ thêm giờ đồng hồ theo mon hoặc theo học kỳ đến cân xứng.

6. Chỉ tkhô cứng toán thù chi phí lương dạy dỗ thêmgiờ đồng hồ sinh sống đơn vị hoặc cỗ môn thiếu hụt con số nhà giáo do cung cấp bao gồm thđộ ẩm quyền phê phê duyệt.Đơn vị hoặc cỗ môn khá đầy đủ đơn vị giáo thì chỉ được thanh hao tân oán chi phí lương dạythêm giờ đồng hồ Lúc có công ty giáo nghỉ bé, nghỉ ngơi tnhì sản theo điều khoản của Luật Bảo hiểmxã hội hoặc đến lớp tập, bồi dưỡng, tham mê gia đoàn bình chọn, tkhô hanh tra cùng thamgia gần như quá trình không giống (tiếp sau đây call phổ biến là đi làm trách nhiệm khác) vị cấp cóthđộ ẩm quyền cắt cử, điều đụng nên bố trí công ty giáo khác dạy dỗ gắng.

7. Thời gian ko thẳng tyêu thích giahuấn luyện và đào tạo tuy vậy được tính ngừng đủ số giờ huấn luyện cùng được xem vào giờ dạyquy đổi, bao gồm: thời hạn nghỉ tí hon, nghỉ tnhị sản theo nguyên lý của Luật Bảohiểm làng hội; thời hạn đi làm việc trách nhiệm khác vị cấp gồm thđộ ẩm quyền phân công, điềuđộng.

Xem thêm: Tiểu Luận Nền Sản Xuất Hàng Hóa Ở Việt Nam Hiện Nay, Sản Xuất Hàng Hóa

8. Số tiếng dạy dỗ thêm được tính trả tiềnlương dạy dỗ thêm tiếng theo hiện tượng trên Thông tư liên tịch này không quá số giờlàm thêm theo nguyên lý của lao lý.

Điều 4. Cách tínhtiền lương dạy thêm giờ

1. Công thức tính chi phí lương dạy thêmgiờ:

a) Tiền lương dạy thêm giờ/năm học tập =số giờ dạy dỗ thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy dỗ thêm;

b) Tiền lương 01 giờ đồng hồ dạy thêm = Tiềnlương 01 giờ dạy dỗ x 150%;

c) Tiền lương 01 giờ dạy:

- Đối cùng với cô giáo cơ sở giáo dục mầmnon, cửa hàng giáo dục phổ biến, trường trung cung cấp chuyên nghiệp hóa với thầy giáo, giảngviên cửa hàng dạy nghề: