ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ REVERSE NGHĨA LÀ GÌ, ĐỊNH NGHĨA, VÍ DỤ, GIẢI THÍCH

      228
reverse nghĩa là gì, khái niệm, các áp dụng cùng ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phạt âm reverse giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của reverse.

Bạn đang xem: Định nghĩa của từ reverse nghĩa là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích


Từ điển Anh Việt

reverse

/ri"və:s/

* tính từ

đảo, nghịch, ngược trở lại, trái lại

in the reverse direction: ngược chiều

the reverse side: mặt trái

reverse current: dòng nước ngược

* danh từ

(the reverse) điều trái ngược

it is quite the reverse: trọn vẹn ngược lại

bề trái, khía cạnh trái (của đồng xu tiền, tờ giấy, huân chương...)

sự chạy lùi (ô tô)

on the reverse: đang hoạt động lùi

sự thất bại; vận rủi ro, vận bĩ

khổng lồ suffer a reverse: bị thất bại

miếng tiến công trái

(kỹ thuật) sự đổi chiều

* ngoại hễ từ

hòn đảo ngược, xoay ngược, lộn (cái áo) lại

lớn arms: mang súng dốc ngược

đảo lộn (trang bị tự)

đến chạy lùi

lớn reverse the engine: cho trang bị chạy lùi

biến hóa trọn vẹn (chế độ, lệnh, ra quyết định, chủ ý...)

(pháp lý) huỷ bỏ, thủ tiêu (phiên bản án...)

* nội đụng từ

đi ngược chiều

luân chuyển tròn trái chiều (tín đồ khiêu vũ điệu vănơ)

chạy lùi (ô tô)

đổi chiều (máy)

reverse

ngược, nghịch đảo


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

reverse

* kinh tế

bãi bỏ

bề lưng

bề trái

đảo

đảo lại

đảo ngược

ghi sổ ngược lại

hủy bỏ

làm ngược lại

mặt trái

nghịch

ngược lại

sự nghịch lại

sự trái ngược

thủ tiêu

triệt bỏ

tương phản

* kỹ thuật

chạy lùi

cơ cấu đảo chiều

đảo

đảo chiều

đảo ngược

nghịch

nghịch đảo

ngược

ngược chiều

ngược lại

mặt sau

mặt trái

vật lý:

cấu đảo chiều

làm đảo chiều

cơ khí & công trình:

cơ cấu đổi chiều

giao thông vận tải và vận tải:

đảo hướng (đoàn tàu)

lái lùi lại

toán và tin:

ngược, nghịch đảo


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bỏ bắt đầu hằng ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm soát.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh cùng với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Các Chỉ Số Tài Chính Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý (P1), Các Chỉ Số Tài Chính Doanh Nghiệp Quan Trọng


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang bé trỏ vào ô kiếm tìm tìm với nhằm ra khỏi.Nhập từ buộc phải search vào ô kiếm tìm kiếm với coi những từ được lưu ý chỉ ra bên dưới.lúc con trỏ đang phía trong ô kiếm tìm tìm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> nhằm dịch chuyển giữa các từ bỏ được lưu ý.Sau kia nhận (một lượt nữa) giúp thấy chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập tự nên tìm kiếm vào ô search kiếm và xem các từ bỏ được gợi ý hiện ra dưới.Nhấp chuột vào từ hy vọng coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa quá nthêm bạn sẽ không bắt gặp từ bỏ bạn muốn tra cứu vào list lưu ý,lúc đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo nhằm hiện ra tự đúng chuẩn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*