QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

      168

Tài khoản 351 - quỹ dự trữ trợ cấp mất việc làm:dùng làm phản ảnh thực trạng trích lập cùng sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp cho mất bài toán làm của chúng ta.

Bạn đang xem: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Chú ý:Theo Thông tư 200 thay thế QĐ 15 thì đã bỏ tài khoản 142. Nhưng nếu DN người mua sử dụng QĐ 48 thì vẫn sử dụng tài khoản 142 bình thường.
*
HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNGMỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Quỹ dự phòng trợ cấp cho mất vấn đề làm cho của doanh nghiệp dùng để đưa ra trợ cung cấp thôi câu hỏi, mất Việc có tác dụng, huấn luyện và đào tạo lại nghề cho người lao động trên doanh nghiệp lớn theo hiện tượng hiện tại hành.2. Quỹ dự trữ trợ cung cấp mất câu hỏi làm được trích lập và hạch tân oán vào ngân sách quản lý công ty lớn trong kỳ của khách hàng. Trường hòa hợp quỹ dự trữ trợ cập mất Việc làm cho hàng năm không bỏ ra hết được dịch số dư quý phái năm sau. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp cho câu hỏi làm cảm thấy không được để chi trợ cấp cho những người lao hễ thôi việc, mất vấn đề torng năm tài thiết yếu thì toàn thể phần chênh lệch thiếu hụt được hạch tân oán vào chi phí làm chủ doanh nghiệp trong kỳ.3. Thời điểm trích lập quỹ dự phòng trợ cấp cho mất bài toán làm là thời gian khoá sổ kế toán thù để lập report tài chính năm. Trường thích hợp doanh nghiệp phải tạo lập report tài chính giữa niên độ (quí) thì rất có thể điều chỉnh quỹ dự phòng trợ cấp cho mất câu hỏi tuân theo quí Lúc lập báo cáo tài chính.

Xem thêm: Tải Sách Dạy Con Làm Giàu Tập 5 (Bản Scan Đẹp), Dạy Con Làm Giàu


Bên Nợ:Chi trả cho người lao rượu cồn thôi việc, mất việc làm cho từ quỹ dự trữ trợ cấp mất bài toán làm.Bên Có:Trích lập quỹ dự trữ trợ cấp cho mất vấn đề làm cho.Số dư mặt Có:Quỹ dự phòng trợ cấp mất bài toán làm chưa sử dụng.
1. Trích lập quỹ dự trữ trợ cấp mất vấn đề làm theo chính sách tài thiết yếu hiện nay hành, ghi:Nợ TK 642 - giá thành thống trị công ty lớn Có TK 351 - Quỹ dự trữ trợ cấp mất câu hỏi có tác dụng.2. Chi trả trợ cung cấp thôi việc, mất việc làm cho, bỏ ra đào tạo và huấn luyện lại nghề cho tất cả những người lao động theo chính sách, ghi:Nợ TK 351 - Quỹ dự trữ trợ cung cấp mất vấn đề làm cho Có những TK 111, 112,. . .3. Trường phù hợp quỹ dự phòng trợ cung cấp mất bài toán có tác dụng không được nhằm chi trợ cấp cho cho người lao hễ thôi việc, mất câu hỏi làm trong thời điểm tài thiết yếu thì phần chênh lệch thiếu thốn được hạch tân oán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ, ghi:Nợ TK 642 - Ngân sách chi tiêu cai quản doanh nghiệp lớn Có các TK 111, 112,. . .4. Cuối niên độ kế tân oán sau, doanh nghiệp lớn tính, xác định số dự phòng trợ cấp cho mất câu hỏi làm cho cần được lập. Trường phù hợp số dự trữ trợ cấp cho mất Việc làm cho phải lập năm nay to hơn số dự phòng trợ cấp mất bài toán làm cho không thực hiện hết sẽ ghi trên sổ kế toán thù thì số chênh lệch thiếu, ghi:Nợ TK 642 - Chi tiêu cai quản công ty Có TK 351 - Quỹ dự trữ trợ cung cấp mất vấn đề làm cho.