Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Punk là gì, punk có nghĩa là gì

      417
a culture popular aao ước young people, especially in the late 1970s, involving opposition to authority expressed through shocking behaviour, clothes, and hair, and fast, loud music

Bạn đang xem: Punk là gì, punk có nghĩa là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú tradequangngai.com.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.


a style or culture popular aước ao young people, esp. in the late 1970s, expressing opposition lớn authority through shocking behavior, clothes, and hair, và through fast, loud music:
*

*

*

*

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Quảng Ninh Hosocongty, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Quảng Ninh

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tradequangngai.com.vn English tradequangngai.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message