Nghĩa Của Từ Prophet Là Gì, Nghĩa Của Từ Prophet, (Từ Điển Anh

      157
a person who is believed khổng lồ have sầu a special power that allows them khổng lồ say what a god wishes to tell people, especially about things that will happen in the future:

Bạn đang xem: Nghĩa của từ prophet là gì, nghĩa của từ prophet, (từ Điển anh

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ tradequangngai.com.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


*

to lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to lớn reach an agreement with someone

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Ngõ 159 Pháo Đài Láng - Làm Sao Để Đến Ở Láng Thượng Bằng Xe Buýt

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tradequangngai.com.vn English tradequangngai.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message