Nghĩa của từ pirate là gì, nghĩa của từ pirates trong tiếng việt

      176

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú tradequangngai.com.vn.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Nghĩa của từ pirate là gì, nghĩa của từ pirates trong tiếng việt

a person or organization that makes illegal copies of software, films, recordings, etc., to lớn sell them at much cheaper prices:
*

to lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to reach an agreement with someone

Về Việc này
*

*

*

Xem thêm: Trang Thông Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Vĩnh Long (Http://Www, Giá Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Long

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tradequangngai.com.vn English tradequangngai.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message