PEER LÀ GÌ, NGHĨA CỦA TỪ PEERS LÀ GÌ, NGHĨA CỦA TỪ PEERS TRONG TIẾNG VIỆT

      274
2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Ngoại hễ từ2.3 Nội cồn từ2.4 Nội rượu cồn từ3 Toán thù & tin3.1 Nghĩa siêng ngành4 Kỹ thuật chung4.1 Nghĩa chăm ngành5 Các từ liên quan5.1 Từ đồng nghĩa5.2 Từ trái nghĩa /pɪər/

Thông dụng

Danh từ

Người cùng vị thế, tín đồ ngang mặt hàng, người tương đương; tín đồ đồng tuế (người thuộc tuổi)you will not easily his peersbạn sẽ khó tìm kiếm được tín đồ nlỗi anh ấy Khanh tướng mạo ( Anh), công ty quý tộc (là phái nam giới)a life peermột huân tước suốt đời Thượng nghị sĩ ( Anh)House of Peersthượng nghị viện Anh

Ngoại động từ

Bằng (ai), ngang hàng với (ai) Phong chức kkhô nóng tướng mạo cho (ai)

Nội hễ từ

( + with) ngang mặt hàng (với ai) Nhìn săm soi, chú ý sát

Nội hễ từ

( (thường) + at, inkhổng lồ, through...) nhìn chăm chú, nhìn kỹ, ncỗ ván, ngó Hé ra, nhụ ra, ló ra (khía cạnh trời, hoa...)

Tân oán & tin

Nghĩa chuyên ngành

sự bình đẳng sự ngang sản phẩm thứ cùng nút thứ ngang hàng

Kỹ thuật bình thường

Nghĩa chăm ngành

ngang hàngall peer networkmạng ngang hàngAPPN (advancepeer-to-peer networking)sự nối mạng ngang hàng cải tiếnCommon Peer Group (CPG)đội ngang mặt hàng chungPeer Access Enforcement (PAE)đề xuất tầm nã nhập ngang hàngpeer addressingcan dự hóa ngang hàngpeer entitiesnhững thực thể ngang hàngpeer entitythực thể ngang hàngpeer groupteam ngang hàngPeer Group (PG)đội ngang hàngpeer group leadertrưởng team ngang hàngPeer Group Leader (PGL)Dẫn đầu team ngang mặt hàng (Nút triển khai các tính năng LGN)peer-coupled networkmạng link ngang hàngpeer-to-peer communicationsự media ngang hàngpeer-to-peer linkliên kết ngang hàngpeer-to-peer networkmạng ngang hàngpeer-to-peer network environmentmôi trường xung quanh mạng ngang hàngpeer-to-peer networkingsự nối mạng ngang hàng sự tương đương

Nguồn không giống

peer : Foldoc

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

nounassociate , coequal , companion , compeer , lượt thích , match , rival , colleague , equal , equivalent , fellow verbbore , eagle eye * , eye * , eyeball , focus , gape , gawk , gaze , get a load of , glare , glyên , gloat , inspect , look , peep , pin * , pry , rubberneck * , snoop , spy , squint , stare , eye , goggle , ogle , associate , baron , companion , comrade , contemporary , equal , juror , lord , mate , nobleman

Từ trái nghĩa

nouninferior , superior Chuim mục: Kiến Thức