Nội Quy

      834
Website tradequangngai.com.vn là Sảnh đùa vui chơi cho tất cả những người yêu technology cùng kỹ năng và kiến thức. Là vị trí đem về các phát âm biết, gần như thông tin mới nhất về technology năng lượng điện tử, năng lượng điện tự động, công nghệ biết tin, viễn thông cùng thông báo cho nhau đều thành tích nghệ thuật mới nhất. Để tránh đầy đủ hiểu nhầm không mong muốn họ đang :

Không bàn vụ việc liên quan mang lại chính trị.
Không bàn vụ việc liên quan mang lại tôn giáo.
Không công kích cá nhân hay tổ chức nào.
Không làm chỗ dàn xếp mua bán các sản phẩm không ở trong các phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu để viết bài buộc phải có nguồn dẫn nếu không phải là sáng tác của công ty..