Nguyễn kim xuyến

      14

Hoạt độ aldolaza F.D.Phường. với aldolaza F.I.P.. trong tiết tkhô nóng bạn bình thường với người bệnh viêm gan bởi vì virut

Tác giả: Nguyễn Văn Vượng Nguyễn Klặng Xuyến Trần Thị An

Tạp chí: Nội san Y sinc chất hóa học

Từ khóa: aldolaza F.D.Paldolaza F.I.Pviêm ganviruttiết thanhgan

58 views 0
Bạn đang xem: Nguyễn kim xuyến

Hoạt độ ALDOLAZA F-D-P với ALDOLAZA F-I-Phường trong huyết tkhô nóng fan thông thường với người mắc bệnh viêm gan bởi vì virut

Tác giả: Nguyễn Vnạp năng lượng Vượng Nguyễn Klặng Xuyến Trần Thị Ân

Tạp chí: Y học tập đất nước hình chữ S

Từ khóa: hoạt độ ALDOLAZA F-D-Phoạt độ ALDOLAZA F-I-Phuyết thanhviêm gan do virut

97 views 0


Homocystin niệu

Tác giả: Ngô Song Liễu Nguyễn Nhỏng Quang Nguyễn Klặng Xuyến

Tạp chí: Nhãn khoa thực hành

Từ khóa: Homocystinniệu

66 views 0


Homoxystin niệu cùng chuyên môn vạc hiện

Tác giả: Nguyễn Kim Xuyến Nguyễn Minc Thuận

Tạp chí: Nội san Y sinc chất hóa học

Từ khóa: homoxystinniệu

69 views 0


Nhân một ngôi trường phù hợp homocystin niệu

Tác giả: Phan Kế Tôn Nguyễn Kim Xuyến

Tạp chí: Nhãn khoa thực hành thực tế

Từ khóa: homocystin niệuniệu

55 views 0


Nhân một ngôi trường phù hợp homycystin niệu

Tác giả: Phan Kế Tôn Trần Nguyệt Thanh Nguyễn Klặng Xuyến Nguyễn Minc Thuận

Tạp chí: Nhãn khoa

Từ khóa: homycystin niệu

102 views 0
Xem thêm: Chi Tiết Sản Phẩm: Bảo Hiểm Tnds Xe Ô Tô, Chi Tiết Sản Phẩm: Bảo Hiểm Tnds Ô Tô

Phân bóc với định lượng các axit amin vào thủy dịch bằng cách thức năng lượng điện di sắc đẹp ký kết với điện di làm việc các pH không giống nhau

Tác giả: Đàm Thị Quan Ngô Thị Hương Nguyễn Kyên Xuyến Nguyễn Kyên Dũng

Tạp chí: Nội san Y sinch chất hóa học

Từ khóa: phân táchđịnh lượngaxit aminnăng lượng điện disắc đẹp kýnước tiểu

101 views 0


Tìm gọi những bước đầu phần đa chuyển đổi về mật độ axit amin huyết tương sống trẻ suy bồi bổ protein calo

Tác giả: Nguyễn Klặng Xuyến

Tạp chí: Y học thực hành thực tế

Từ khóa: nồng độttốt emsuy dinc dưỡngproteincaloaxit amintiết tương

52 views 0Xem thêm: BảO ĐảM Công Bằng Và Bình Đẳng So Với Công Bằng, Bình Đẳng Và Phân Biệt Đối Xử (Văn Phòng Hà Nội)