Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

NEWS ANCHOR LÀ GÌ, NEWS PRESENTER IN VIETNAMESE

      396

In 1983, electronic slides replaced the film-type that accompanied the news anchor of the various local news programs. quý khách vẫn xem: News anchor là gì This location began broadcasting a weekday morning newscast in 1997 featuring a news anchor, meteorologist, and photographer based out of there. As he had maintained his position of a news anchor for a long time, people thought he was a trustworthy person. Sterret is an experienced news anchor having worked around the nation with some of the top news talk affiliates. He was also credited with being the first to have a graphic kiến thiết placed over the shoulder of the news anchor. Các cách nhìn của những ví dụ không bộc lộ quan điểm của các biên tập viên tradequangngai.com.vn tradequangngai.com.vn hoặc của tradequangngai.com.vn University Press giỏi của những công ty cấp phép.

#message

message

/message ^message

Vui lòng lựa chọn một trong những phần của bài bác tuyên bố cùng gõ gợi nhắc của bạn vào phần Định nghĩa.

/message Trợ giúp Shop chúng tôi nâng cao tradequangngai.com.vn tradequangngai.com.vn

news anchor Chưa có quan niệm làm sao. Quý Khách hoàn toàn có thể góp đỡ!


Bạn đang xem: News anchor là gì, news presenter in vietnamese

*

*

*

Xem thêm: Mua Bán Xe Sh 2017 Cũ Giá Xe Sh 2017 Abs Giá 76 Triệu Đồng, Bảng Giá Các Đời Xe Sh 125I Gần Đây

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tradequangngai.com.vn English tradequangngai.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Cảm ơn các bạn sẽ gợi nhắc một tư tưởng ! Chỉ chúng ta có thể nhìn thấy khái niệm cho tới Lúc đội tradequangngai.com.vn tradequangngai.com.vn chấp thuận nó, tiếp đến đều người tiêu dùng không giống đang rất có thể nhìn thấy có mang này cùng bỏ phiếu cho nó.

Xem định nghĩa của người tiêu dùng


*

message