Meerkat là gì

      53

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ tradequangngai.com.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Meerkat là gì

When the pups are ready to emerge from the burrow, the whole clan of meerkats will stand around the burrow to lớn watch.
Meerkats make different alarm calls depending upon whether they see an aerial or a terrestrial predator.
Breaking from the series" pure documentary format, the film does not include footage of the project meerkats depicted in the story.
To provide bird & snake footage, professional handlers were employed, ensuring the meerkats were not deliberately put in danger.
The meerkats" frequently short lives and brutal deaths become surprising và disturbing to lớn some audiences.
They tover khổng lồ inhabit burrows of meerkats & cracks in the soil during the day và venture out at night.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu lộ quan điểm của các biên tập viên tradequangngai.com.vn tradequangngai.com.vn hoặc của tradequangngai.com.vn University Press tuyệt của các nhà cấp phép.
*

An area of land or a place that is sun-baked is very dry and obviously receives a lot of sun.

Về việc này

Xem thêm: Tìm Hiểu Cách Rút Tiền Từ Binomo Về Tã I KhoảN Visa/Mastercard Chi TiếT

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tradequangngai.com.vn English tradequangngai.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語