Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Mẫu thuyết minh bctc theo thông tư 200

      406

Mẫu ttiết minh báo cáo tài chính theo thông tứ 200 | Thuyết minch report tài chính là một phần tử cần yếu bóc tránh của report tài bao gồm, hiện nay chủng loại này hoàn toàn có thể sử dụng bởi word hoặc excel để gửi online nộp đến phòng ban thuế. Bài viết ngày lúc này kế tân oán Việt Hưng đã gửi đến chúng ta Mẫu ttiết minh report tài chủ yếu theo thông tứ 200.

Bạn đang xem: Mẫu thuyết minh bctc theo thông tư 200

*
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tứ 200

TẢI VỀ :Mẫu tmáu minch report tài bao gồm theo thông tư 200

Thuyết minh report tài chính là gì? | Là bạn dạng phân tích cụ thể – bổ sung – tường thuật các lên tiếng số liệu đã được trình diễn vào report kết quả sale – bảng bằng vận kế tân oán – report lưu chuyển khoản tệ hoặc đề cập tới các lên tiếng cần thiết khác theo kinh nghiệm chuẩn mực kế toán thù cụ thể. Ttiết minh báo cáo tài chính là một phần không thể không có trong report tài bao gồm của công ty.


NỘI DUNG CHÍNH

Mẫu tmáu minc báo cáo tài chủ yếu theo thông tư 200

Mẫu ttiết minh report tài chủ yếu theo thông tư 200

Đơn vị báo cáo: ……………………….

(Ban hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm ……. (1)

I. Điểm lưu ý hoạt động vui chơi của doanh nghiệp

Hình thức download vốnLĩnh vực tởm doanhNgành nghề khiếp doanhĐiểm sáng buổi giao lưu của doanh nghiệp lớn trong những năm tài chủ yếu gồm ảnh hưởng mang đến báo cáo tài thiết yếu.Kỳ kế toán thù, đơn vị chi phí tệ áp dụng vào kế toánKỳ kế toán thù năm (bước đầu từ ngày…./…./…. kết thúc vào trong ngày …./…./…).Đơn vị chi phí tệ sử dụng trong kế tân oán.

III. Chuẩn mực với Chế độ kế tân oán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụngTulặng tía về bài toán vâng lệnh Chuẩn mực kế toán với Chế độ kế toánHình thức kế tân oán áp dụngCác chính sách kế tân oán áp dụngNguyên ổn tắc ghi dấn các khoản chi phí với các khoản tương tự chi phí.

Pmùi hương pháp biến đổi các đồng tiền không giống ra đồng tiền áp dụng trong kế toán.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:Nguim tắc ghi nhận mặt hàng tồn kho;Phương thơm pháp tính cực hiếm mặt hàng tồn kho;Phương pháp hạch toán thù sản phẩm tồn kho;Phương thơm pháp lập dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho.Nguyên tắc ghi thừa nhận với khấu hao TSCĐ với bất động sản đầu tư:Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, mướn tài chính);Phương thơm pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình dung, thuê tài chính).Nguim tắc ghi nhấn và khấu hao BDS đầu tưNguyên ổn tắc ghi nhận nhà đất đầu tư;Pmùi hương pháp khấu hao nhà đất đầu tư.Ngulặng tắc ghi dìm các khoản đầu tư chi tiêu tài chính:Các khoản chi tiêu vào đơn vị con, đơn vị links, vốn góp vào cửa hàng kinh doanh đồng kiểm soát;Các khoản đầu tư chi tiêu hội chứng khoán nlắp hạn;Các khoản chi tiêu ngắn hạn, dài hạn khác;Phương thơm pháp lập dự phòng giảm giá chi tiêu thời gian ngắn, lâu năm.Nguyên tắc ghi dấn và vốn hóa các khoản ngân sách đi vay:Nguim tắc ghi nhận ngân sách đi vay;Tỷ lệ vốn hóa được áp dụng nhằm xác định ngân sách đi vay được vốn hóa trong kỳ;Nguim tắc ghi thừa nhận với vốn hóa những khoản chi phí khác:túi tiền trả trước;giá cả khác;Pmùi hương pháp phân chia chi phí trả trước ;Phương pháp và thời gian phân bổ điểm mạnh tmùi hương mại.Nguyên ổn tắc ghi nhận ngân sách đề nghị trả.Nguim tắc với cách thức ghi thừa nhận những khoản dự phòng đề nghị trả.Nguyên tắc ghi thừa nhận vốn chủ ssinh hoạt hữu:Nguyên ổn tắc ghi dìm vốn đầu tư chi tiêu của chủ cài đặt, thặng dư vốn cổ phần, vốn không giống của chủ sở hữu.Nguim tắc ghi dìm chênh lệch Review lại gia sản.Ngulặng tắc ghi thừa nhận chênh lệch tỷ giá chỉ.Ngulặng tắc ghi nhận lợi tức đầu tư chưa phân phối.Nguyên ổn tắc và phương thức ghi dìm doanh thu:Doanh thu cung cấp hàng;Doanh thu hỗ trợ dịch vụ;Doanh thu chuyển động tài chính;Doanh thu hòa hợp đồng desgin.Nguyên tắc với phương pháp ghi nhận ngân sách tài bao gồm.Nguyên tắc với cách thức ghi nhận chi phí thuế thu nhập cá nhân công ty hiện nay hành, ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại.Các nghiệp vụ dự trữ khủng hoảng rủi ro hối hận đoái.Các chế độ và phương pháp kế toán không giống.Thông tin bổ sung cập nhật cho những khoản mục trình diễn trong Bảng bằng phẳng kế toán

(Đơn vị tính:……)

01- TiềnCuối nămĐầu năm
– Tiền mặt

– Tiền gửi ngân hàng

– Tiền sẽ chuyển

Cộng

02- Các khoản chi tiêu tài thiết yếu nlắp hạn:

– Chứng khoán đầu tư chi tiêu nđính thêm hạn

– Đầu bốn ngắn hạn khác

– Dự chống giảm giá đầu tư ngắn hạn

Cuối năm

Đầu năm

Cộng
03- Các khoản đề nghị thu ngắn hạn khácCuối nămĐầu năm
– Phải thu về cổ phần hoá

– Phải đuc rút cổ tức và lợi tức đầu tư được chia

– Phải thu fan lao động

– Phải thu khác

Cộng
04- Hàng tồn khoCuối nămĐầu năm
– Hàng mua sẽ đi đường

– Nguyên vật liệu, đồ dùng liệu

– Công nuốm, dụng cụ

– Ngân sách chi tiêu SX, KD dlàm việc dang

– Thành phẩm

– Hàng hóa

– Hàng gửi đi bán

– Hàng hoá kho bảo thuế

– Hàng hoá bất tỉnh sản

Cộng giá bán cội mặt hàng tồn kho

* Giá trị ghi sổ của mặt hàng tồn kho dùng làm thế chấp vay vốn, cầm đồ đảm bảo an toàn những số tiền nợ cần trả:

* Giá trị hoàn nhập dự trữ áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho vào năm:……………………………………..

* Các trường đúng theo hoặc sự kiện dẫn mang lại buộc phải trích thêm hoặc trả nhập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho:…………………………………………………………………

05- Thuế cùng những khoản đề nghị thu Nhà nướcCuối nămĐầu năm
– Thuế các khoản thu nhập công ty nộp thừa

– …………………

– Các khoản không giống buộc phải thu Nhà nước:

Cộng

06- Phải thu lâu dài nội bộ

– Cho vay dài hạn nội bộ

-…………………

– Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng
07- Phải thu dài hạn khácCuối nămĐầu năm
– Ký quỹ, cam kết cược lâu năm hạn

– Các khoản tiền dấn uỷ thác

– Cho vay mượn không tồn tại lãi

– Phải thu lâu dài không giống

Cộng
08 – Tăng, giảm gia sản cố định và thắt chặt hữu hình:

Khoản mụcNhà cửa, thiết bị kiến trúcMáy móc, thiết bịPmùi hương nhân thể vận tải đường bộ, truyền dẫn

TSCĐ hữu hình khácTổng cộng
Nguyên ổn giá TSCĐ hữu hình
Số dư đầu năm
– Mua trong năm

– Đầu tứ XDCB hoàn thành

– Tăng khác

– Chuyển sang bất động sản đầu tư

– Thanh hao lý, nhượng bán

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
– Khấu hao trong năm

– Tăng khác

– Chuyển quý phái BDS đầu tư

– Thanh lý, nhượng bán

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm
Giá trị còn lại của TSCĐ

hữu hình

– Tại ngày đầu năm

– Tại ngày cuối cùng của năm

– Giá trị sót lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng làm thế chấp, cầm cố bảo vệ những khoản vay:

– Nguyên giá chỉ TSCĐ cuối năm vẫn khấu hao không còn nhưng vẫn còn đó sử dụng:

– Nguim giá TSCĐ cuối năm hóng thanh hao lý:

– Các cam đoan về việc mua, phân phối TSCĐ hữu hình có giá trị to vào tương lai:

– Các cố đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng, bớt tài sản cố định mướn tài chính:

Khoản mụcNhà cửa ngõ, vật loài kiến trúcMáy móc, thiết

bị

Pmùi hương nhân thể vận tải đường bộ, truyền

dẫn

TSCĐ hữu hình khácTài sản thắt chặt và cố định vô

hình

Tổng cộng

Nguim giá TSCĐ thuê tài chính
Số dư đầu năm
– Thuê tài bao gồm trong năm

– Mua lại TSCĐ thuê tài chính

– Tăng khác

– Trả lại TSCĐ mướn tài chính

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
– Khấu hao trong năm

– Mua lại TSCĐ thuê tài chính

– Tăng khác

– Trả lại TSCĐ thuê tài chính

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm
Giá trị còn sót lại của TSCĐ thuê tài chính
– Tại ngày đầu năm

– Tại ngày cuối năm

* Tiền mướn tạo nên thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Điều khoản gia hạn mướn hoặc quyền được sở hữu tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định và thắt chặt vô hình:

Khoản mục

Quyền

thực hiện đất

Quyền phát

hành

Bản quyền, bằng

sáng sủa chế

TSCĐ vô hình khácTổng cộng
Nguyên giá chỉ TSCĐ vô hình
Số dư đầu năm
– Mua trong năm

– Tạo ra trường đoản cú nội cỗ doanh nghiệp

– Tăng vày phù hợp duy nhất khiếp doanh

– Tăng khác

– Tkhô cứng lý, nhượng bán

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
– Khấu hao vào năm

– Tăng khác

– Thanh khô lý, nhượng bán

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm
Giá trị sót lại của TSCĐ vô hình
– Tại ngày đầu năm

– Tại ngày cuối năm

* Thuyết minc số liệu với giải trình khác:

11- giá thành xuất bản cơ bản dsinh hoạt dang:Cuối nămĐầu năm
– Tổng số ngân sách XDCB dsống dang:
Trong đó (Những dự án công trình lớn):

+ Công trình…………..

+ Công trình…………..

Xem thêm: Fecredit: Công Ty Tnhh Mtv Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng Tuyển Dụng

+…………………….…

… …

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục

Số

đầu năm

Tăng

trong năm

Giảm

vào năm

Số

cuối năm

Ngulặng giá bất động sản đầu tư
– Quyền sử dụng đất

– Nhà

– Nhà và quyền sử dụng đất

– Trung tâm hạ tầng

Giá trị hao mòn lũy kế
– Quyền thực hiện đất

– Nhà

– Nhà với quyền áp dụng đất

– Trung tâm hạ tầng

Giá trị còn sót lại của bất động sản

đầu tư

– Quyền sử dụng đất

– Nhà

– Nhà cùng quyền sử dụng đất

– Thương hiệu hạ tầng

* Thuyết minc số liệu cùng giải trình khác:

-…………..

13- Đầu bốn dài hạn khác:

– Đầu bốn cổ phiếu

– Đầu tứ trái phiếu

– Đầu tứ tín phiếu, kỳ phiếu

– Cho vay dài hạn

– Đầu tứ lâu năm khác

Cuối năm

Đầu năm

Cộng
14- giá thành trả trước dài hạnCuối nămĐầu năm
– Ngân sách trả trước về mướn vận động TSCĐ
– túi tiền Thành lập doanh nghiệp

– Chi phí nghiên cứu và phân tích có giá trị lớn

– Ngân sách chi tiêu mang đến quy trình tiến hành cảm thấy không được tiêu chuẩn chỉnh ghi nhấn là TSCĐ vô hình

– …

Cộng
 15- Vay và nợ ngắn thêm hạnCuối nămĐầu năm
– Vay ngắn thêm hạn

– Nợ dài hạn mang đến hạn trả

Cộng
16- Thuế cùng những khoản yêu cầu nộp nhà nướcCuối nămĐầu năm
– Thuế quý hiếm gia tăng

– Thuế tiêu trúc sệt biệt

– Thuế xuất, nhập khẩu

– Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thuế thu nhập cá nhân cá nhân

– Thuế tài nguyên

– Thuế công ty khu đất cùng tiền mướn đất

– Các một số loại thuế khác

– Các khoản chi phí, lệ tầm giá và những khoản phải nộp khác

Cộng
17- giá cả buộc phải trảCuối nămĐầu năm
– Trích trước ngân sách chi phí lương trong thời hạn nghỉ ngơi phép

– giá thành thay thế bự TSCĐ

– Ngân sách trong thời hạn xong xuôi ghê doanh

– …

Cộng
18- Các khoản buộc phải trả, đề xuất nộp thời gian ngắn khácCuối nămĐầu năm
– Tài sản quá đợi giải quyết

– Kinch tầm giá công đoàn

– Bảo hiểm thôn hội

– Bảo hiểm y tế

– Phải trả về cổ phần hoá

– Nhận ký kết quỹ, cam kết cược nthêm hạn

– Doanh thu không thực hiện

– Các khoản yêu cầu trả, bắt buộc nộp khác

Cộng

19- Phải trả lâu năm nội bộCuối nămĐầu năm
– Vay lâu năm nội bộ

-…

– Phải trả lâu dài nội cỗ khác

Cộng

 20- Vay với nợ dài hạnCuối nămĐầu năm
a – Vay lâu năm hạn

– Vay ngân hàng

– Vay đối tượng khác

– Trái phiếu phát hành

b – Nợ nhiều năm hạn

– Thuê tài chính

– Nợ lâu dài khác

Cộng
c- Các khoản nợ thuê tài chính

Năm nayNăm trước
Thời hạnTổng khoản tkhô nóng toán chi phí thuê tài chínhTrả tiền

 lãi thuê

Trả nợ

 gốc

Tổng khoản thanh hao tân oán tiền thuê tài chínhTrả tiền lãi thuêTrả nợ

gốc

Từ 1 năm trsinh hoạt xuống
Trên 1 năm mang lại 5 năm
Trên 5 năm
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại với thuế các khoản thu nhập hoãn lại cần trả

 a- Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại:

Cuối nămĐầu năm
– Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại liên quan đến

khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ

– Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến

khoản lỗ tính thuế không sử dụng

– Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tương quan đến

khoản khuyến mãi tính thuế không sử dụng

– Khoản hoàn nhập tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại

đã làm được ghi thừa nhận tự những năm trước

 Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại
b- Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại nên trả

Cuối nămĐầu năm
– Thuế các khoản thu nhập hoãn lại buộc phải trả tạo nên từ bỏ những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời Chịu đựng thuế

– Khoản trả nhập thuế thu nhập cá nhân hoãn lại cần trả đã được ghi dìm tự những năm trước

– Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề xuất trả

22- Vốn nhà ssinh hoạt hữu

a- Bảng so sánh biến động của vốn công ty tải

Vốn đầu tư của nhà snghỉ ngơi hữuThặng dư vốn cổ phầnVốn không giống của chủ sngơi nghỉ hữuCổ phiếu quỹChênh lệch Review lại tài sảnChênh lệch

tỷ giá

hối hận đoái

Nguồn vốn

đầu tư chi tiêu XDCB

Cộng

A123456789
Số dư đầu xuân năm mới trước

– Tăng vốn trong

năm trước

– Lãi trong

năm trước

– Tăng khác

– Giảm vốn trong

năm trước

– Lỗ vào năm

trước

– Giảm khác

Số dư cuối năm ngoái Số dư đầu xuân năm mới nay
– Tăng vốn trong

năm nay

– Lãi trong những năm nay

– Tăng khác

– Giảm vốn trong

năm nay

– Lỗ trong thời gian nay

– Giảm khác

Số dư cuối năm nay

b- Chi tiết vốn đầu tư chi tiêu của công ty ssinh sống hữuCuối nămĐầu năm
– Vốn góp của Nhà nước

– Vốn góp của các đối tượng người dùng khác

– …

Cộng
* Giá trị trái phiếu vẫn đưa thành cổ phiếu vào năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các thanh toán giao dịch về vốn với các nhà download và phân phối cổ tức, phân tách lợi nhuậnNăm nayNăm trước
– Vốn chi tiêu của nhà ssinh hoạt hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp bớt vào năm

+ Vốn góp cuối năm

– Cổ tức, ROI đã chia

d- Cổ tức

– Cổ tức đang chào làng sau ngày xong kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức sẽ chào làng bên trên cổ phiếu phổ thông:……………..

+ Cổ tức sẽ ra mắt trên CP ưu đãi:………………

– Cổ tức của cổ phiếu ưu tiên lũy kế chưa được ghi nhận:…….

đ- Cổ phiếuCuối nămĐầu năm
– Số lượng cổ phiếu đăng ký phạt hành

– Số lượng cổ phiếu đang xuất kho công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

– Số lượng CP được cài đặt lại

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

– Số lượng CP sẽ giữ hành

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá bán cổ phiếu đã lưu giữ hành :…………………………

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

Quỹ chi tiêu phạt triểnQuỹ dự trữ tài chínhQuỹ khác ở trong vốn chủ ssinh sống hữu

* Mục đích trích lập với áp dụng những quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và ngân sách, lãi hoặc lỗ được ghi dấn trực tiếp vào Vốn nhà cài đặt theo cách thức của những chuẩn mực kế tân oán ví dụ.

23- Nguồn tởm phíNăm nayNăm trước
– Nguồn ngân sách đầu tư được cấp vào năm
– Chi sự nghiệp(…)(…)
– Nguồn ngân sách đầu tư còn lại cuối năm

24- Tài sản mướn ngoàiCuối nămĐầu năm
(1)- Giá trị tài sản mướn ngoài

– TSCĐ thuê ngoài

– Tài sản khác mướn ngoài

(2)- Tổng số chi phí mướn buổi tối tphát âm sau đây của đúng theo đồng thuê vận động gia sản không bỏ ngang theo những thời hạn

– Từ 1 năm trlàm việc xuống

– Trên một năm cho 5 năm

– Trên 5 năm

VI – Thông tin bổ sung cập nhật cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả vận động sale

(Đơn vị tính:………….)

Năm nayNăm trước
25- Tổng lệch giá bán sản phẩm và hỗ trợ các dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

– Doanh thu bán hàng

– Doanh thu cung ứng dịch vụ

– Doanh thu vừa lòng đồng desgin (Đối cùng với doanh nghiệp bao gồm vận động xây lắp)

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi dìm trong kỳ;

+ Tổng lợi nhuận luỹ kế của hòa hợp đồng desgin được ghi nhấn mang đến thời khắc lập report tài chính;

26- Các khoản bớt trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:

– Chiết khấu thương thơm mại

– Giảm giá mặt hàng bán

– Hàng chào bán bị trả lại

– Thuế GTGT buộc phải nộp (phương thức trực tiếp)

– Thuế tiêu trúc quánh biệt

– Thuế xuất khẩu

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp hình thức dịch vụ (Mã số 10)

Trong đó:

– Doanh thu thuần hội đàm thành phầm, sản phẩm hóa

– Doanh thu thuần hội đàm hình thức

28- Giá vốn mặt hàng chào bán (Mã số 11)Năm nayNăm trước
– Giá vốn của hàng hóa sẽ bán

– Giá vốn của thành phẩm sẽ bán

– Giá vốn của dịch vụ đang cung cấp

– Giá trị còn sót lại, ngân sách nhượng cung cấp, thanh lý của

BĐS Nhà Đất đầu tư chi tiêu đang bán

– Ngân sách chi tiêu sale Bất đụng sản đầu tư

– Hao hụt, mất đuối sản phẩm tồn kho

– Các khoản ngân sách quá nút bình thường

– Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

(…)

(…)

Cộng

29 – Doanh thu hoạt động tài chủ yếu Mã số 21)Năm nayNăm trước
– Lãi chi phí gửi, tiền mang đến vay

– Lãi chi tiêu trái khoán, kỳ phiếu, tín phiếu

– Cổ tức, ROI được chia

– Lãi cung cấp nước ngoài tệ

– Lãi chênh lệch tỷ giá bán vẫn thực hiện

– Lãi chênh lệch tỷ giá không thực hiện

– Lãi bán hàng trả chậm

– Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

30- giá thành tài chính (Mã số 22)Năm nayNăm trước
– Lãi chi phí vay

– Chiết khấu tkhô hanh toán thù, lãi bán hàng trả chậm

– Lỗ vì chưng tkhô nóng lý các khoản chi tiêu thời gian ngắn, dài hạn

– Lỗ buôn bán ngoại tệ

– Lỗ chênh lệch tỷ giá bán sẽ thực hiện

– Lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ không thực hiện

– Dự chống ưu đãi giảm giá các khoản chi tiêu thời gian ngắn, dài hạn

– giá cả tài chính khác

Cộng

31- túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hiện hành (Mã số 51)Năm nayNăm trước
– Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp lớn tính bên trên thu nhập chịu đựng thuế năm hiện tại hành
– thay đổi chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp của các năm kia vào chi phí thuế thu nhập cá nhân hiện tại hành năm nay
– Tổng ngân sách thuế thu nhập công ty lớn hiện hành

32- Ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn hoãn lại (Mã số 52)Năm nayNăm trước
– Chi phí thuế các khoản thu nhập công ty hoãn lại phát sinh từ bỏ các khoản chênh lệch tạm thời yêu cầu chịu đựng thuế
– Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại tạo ra từ các việc hoàn nhập gia tài thuế thu nhập cá nhân hoãn lại
– Thu nhập thuế thu nhập công ty lớn hoãn lại tạo ra tự những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ(…)(…)
– Thu nhập thuế các khoản thu nhập công ty hoãn lại phát sinh từ bỏ các khoản lỗ tính thuế cùng khuyến mãi thuế chưa sử dụng(…)(…)
– Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại phát sinh từ những việc hoàn nhập thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề xuất trả(…)(…)
– Tổng chi phí thuế thu nhập công ty hoãn lại

33- Chi phí phân phối, marketing theo yếu đuối tốNăm nayNăm trước
– giá thành nguyên vật liệu, vật liệu

– Chi phí nhân công

– giá thành khấu hao tài sản gắng định

– giá cả hình thức dịch vụ tải ngoài

– Ngân sách khác bởi tiền

Cộng

VII. tin tức bổ sung cập nhật cho những khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính:……………..)

Các giao dịch ko bởi chi phí tác động mang đến report lưu chuyển khoản tệ với các khoản chi phí bởi vì công ty sở hữu nhưng lại ko được sử dụng
Năm nayNăm trước
a-Mua gia tài bằng cách dấn các khoản nợ tương quan trực tiếp hoặc trải qua nghiệp vụ thuê mướn tài chính:

– Mua công ty lớn thông qua kiến thiết cổ phiếu:

– Chuyển nợ thành vốn nhà sở hữu:

b-Mua với thanh khô lý cửa hàng nhỏ hoặc đơn vị kinh doanh khác vào kỳ báo cáo.

– Tổng cực hiếm thiết lập hoặc tkhô nóng lý;

– Phần quý hiếm cài hoặc tkhô giòn lý được tkhô hanh toán thù bằng tiền cùng các khoản tương đương tiền;

– Số tiền và những khoản tương đương chi phí thực bao gồm trong công ty con hoặc đơn vị marketing không giống được tải hoặc thanh lý;

– Phần quý giá tài sản (Tổng đúng theo theo từng các loại tài sản) và nợ bắt buộc trả chưa hẳn là chi phí và các khoản tương đương chi phí trong đơn vị nhỏ hoặc đơn vị chức năng marketing không giống được cài hoặc thanh lý trong kỳ.

c-Trình bày quý hiếm với nguyên nhân của các khoản tiền với tương tự chi phí phệ vì doanh nghiệp lớn sở hữu nhưng không được thực hiện vì có sự giảm bớt của lao lý hoặc các ràng buộc không giống mà lại doanh nghiệp lớn buộc phải triển khai.

VIII. Những thông báo khác

Những số tiền nợ ẩn chứa, khoản khẳng định với phần nhiều đọc tin tài chủ yếu khác:……………….Những sự khiếu nại tạo nên sau ngày xong kỳ kế tân oán năm:……………………………………..Thông tin về các bên liên quan:……………………………………………………………………………Trình bày tài sản, doanh thu, hiệu quả marketing theo phần tử (theo nghành sale hoặc Quanh Vùng địa lý) theo chế độ của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2):……………………….Thông tin so sánh (hầu hết thay đổi về ban bố trong report tài chủ yếu của những niên độ kế toán trước):……………………………………………………………………………………………………………..tin tức về hoạt động liên tục:…………………………………………………………………………..Những thông tin không giống. (3)…………………………………………………………………………………. Lập, ngày … tháng … năm ……

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ thương hiệu, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những tiêu chuẩn không tồn tại đọc tin, số liệu thì không hẳn trình diễn tuy thế ko được đánh lại số thiết bị từ bỏ tiêu chuẩn.

(2) Chỉ áp dụng cho công ty niêm yết.

(3) Doanh nghiệp được trình bày thêm các công bố khác xét thấy quan trọng cho người áp dụng report tài thiết yếu.