Lãi Suất Tiết Kiệm Techcombank 2017

      73

(VNF) – Cập nhật lãi suất bank Techcomngân hàng tiên tiến nhất tháng 12/2017: lãi suất tiết kiệm chi phí từ bỏ 5,1% mang đến 6,5%; lãi suất tiền gửi tự 4,67% mang đến 6,7%.


*

Lãi suất tiết kiệm chi phí Techcombank giành riêng cho cá thể thừa nhận lãi mon.

Bạn đang xem: Lãi suất tiết kiệm techcombank 2017

Lãi suất tiết kiệm cùng với quý khách hàng cá nhân thừa nhận lãi cuối kỳ

Song song cùng với đó, Techcombank cũng luật lãi suất huyết kiệm so với khách hàng cá nhân thừa nhận lãi thời điểm cuối kỳ từ bỏ 5,1% mang đến 6,9%. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 mon, lãi suất vay tiết kiệm bằng 5,1%; 2 mon, lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí bởi 5,1%; 3 mon, 4 mon, 5 mon, lãi vay tiết kiệm ngân sách 5,1%; 6 tháng, 7 mon, 8 mon, 9 tháng, lãi vay tiết kiệm bởi 5,9%.

Khách sản phẩm gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí trong kỳ hạn 10 tháng, lãi vay tiết kiệm chi phí bằng 6,2%; 11 tháng, lãi vay tiết kiệm bởi 6,4%; 12 tháng, 13 tháng, lãi vay tiết kiệm bằng 6,7%; 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, lãi vay tiết kiệm ngân sách bằng 6,8%; 36 tháng, lãi suất tiết kiệm chi phí bằng 6,9%.


*

Lãi suất tiết kiệm Techcombank dành cho cá nhân nhận lãi vào cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Techcombank cùng với người sử dụng doanh nghiệp

Lãi suất tiền gửi Techcombank dành cho bạn nhấn lãi hàng tháng

Trường thích hợp quý khách hàng gửi tiền bên dưới 5 tỷ VND vào kỳ hạn 2 tháng, lãi suất chi phí gửi bằng 4,69%; 3 mon, lãi suất vay tiền gửi bằng 4,88%, 4 mon, lãi vay chi phí gửi bởi 4,87%; 5 tháng, lãi vay tiền gửi bằng 4,86%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi bởi 5,63%.

Tiếp cho, quý khách hàng gửi chi phí vào kỳ hạn 7 mon, lãi suất vay chi phí gửi bởi 5,62%; 8 tháng, lãi vay tiền gửi bằng 5,61%; 9 tháng, lãi suất vay tiền gửi bằng 5,59%; 10 mon, lãi suất vay tiền gửi bởi 5,77%; 11 mon, lãi suất tiền gửi bằng 6,05%; 12 tháng, lãi suất chi phí gửi bằng 6,22%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi bởi 6,39%; 14 mon, lãi suất vay chi phí gửi bởi 6,38%; 15 mon, lãi suất vay chi phí gửi bằng 6,45%; 24 mon, lãi suất chi phí gửi bởi 6,3%; 36 tháng, lãi suất vay tiền gửi bằng 6,12%.

Trường thích hợp quý khách gửi chi phí bởi hoặc to hơn 5 tỷ VND, lãi suất vay tiền gửi từ 4,79% cho 6,49%. Cụ thể, người sử dụng gửi chi phí trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất vay chi phí gửi bằng 4,69%; 3 mon, lãi suất tiền gửi là 4,98%, 4 mon, lãi suất chi phí gửi là 4,97%; 5 tháng, lãi suất chi phí gửi là 4,96%; 6 mon, lãi suất tiền gửi là 5,73%.

Khách hàng gửi chi phí vào kỳ hạn 7 mon, lãi suất chi phí gửi bởi 5,72%; 8 mon, lãi suất chi phí gửi bằng 5,70%; 9 mon, lãi suất vay chi phí gửi bằng 5,69%; 10 tháng, lãi vay tiền gửi bởi 5,87%; 11 mon, lãi suất chi phí gửi bởi 6,14%; 12 mon, lãi suất vay tiền gửi bằng 6,31%; 13 mon, lãi vay chi phí gửi bằng 6,49%; 14 mon, lãi suất vay chi phí gửi bằng 6,47%; 15 mon, lãi vay chi phí gửi bởi 6,54%; 24 mon, lãi vay tiền gửi bằng 6,39%; 36 mon, lãi suất vay tiền gửi bởi 6,2%.


*

Lãi suất chi phí gửi Techcomngân hàng dành riêng cho bạn nhận lãi hàng tháng.

Lãi suất chi phí gửi Techcomngân hàng dành cho khách hàng thừa nhận lãi cuối kỳ

Techcomngân hàng luật lãi vay chi phí gửi dành cho khách hàng dìm lãi vào cuối kỳ xê dịch tự 4,7% mang đến 6,8%.

Trường hợp khách hàng gửi chi phí bên dưới 5 tỷ VND vào kỳ hạn 1 mon, 2 tháng sẽ nhấn nấc lãi suất chi phí gửi bằng 4,7%; 3 mon, 4 mon, 5 mon, lãi vay chi phí gửi bởi 4,9%; 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, lãi suất tiền gửi bởi 5,7%.

Xem thêm: Constraints Là Gì ? Nghĩa Của Từ Constraint Trong Tiếng Việt

Tiếp mang lại, quý khách gửi tiền vào hạn 10 tháng, lãi vay chi phí gửi bởi 5,9%; 11 mon, lãi suất vay chi phí gửi bằng 6,2%; 12 mon, lãi suất vay tiền gửi bởi 6,4%; 13 tháng,14 tháng, lãi suất vay tiền gửi bởi 6,6%; 15 mon, 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,7%.

Trường hợp người sử dụng gửi chi phí bởi hoặc lớn hơn 5 VND trong kỳ hạn 1 mon, 2 tháng vẫn nhấn mức lãi vay tiền gửi bởi 4,8%; 3 tháng, 4 mon, 5 tháng, lãi suất vay chi phí gửi bởi 5%.

Khách mặt hàng gửi chi phí trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 mon, lãi suất chi phí gửi bằng, 9 mon, lãi suất vay chi phí gửi bằng 5,8%; 10 mon, lãi suất vay tiền gửi bằng 6%; 11 mon, lãi suất vay tiền gửi bởi 6,3%; 12 tháng, lãi vay tiền gửi bởi 6,5%; 13 mon,14 mon, lãi suất tiền gửi bằng 6,7%; 15 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi suất vay chi phí gửi bằng 6,8%.


*

Lãi suất tiền gửi Techcomngân hàng dành riêng cho doanh nghiệp nhấn lãi thời điểm cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi Techcombank dành riêng cho doanh nghiệp nhận lãi trước

Ngoài lãi vay tiền gửi các tháng, vào cuối kỳ, Techcomngân hàng còn giải pháp lãi suất chi phí gửi trả lãi trước, Từ đó nút lãi suất khách hàng nhận thấy xê dịch tự 4,68% mang lại 6,27%.

Trường phù hợp quý khách gửi tiền bên dưới 5 tỷ VND vào kỳ hạn 1 mon, lãi suất chi phí gửi bằng 4,68%; 2 mon, lãi vay tiền gửi bằng 4,67%; 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,84%; 4 mon, lãi suất vay chi phí gửi bởi 4,82%; 5 mon, lãi suất vay chi phí gửi bởi 4,8%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,54%; 7 mon, lãi suất vay tiền gửi bằng 5,52%; 8 mon, lãi suất vay tiền gửi bởi 5,49%; 9 tháng, lãi suất vay chi phí gửi bởi 5,47%.

Tiếp đến, khách hàng gửi chi phí vào kỳ hạn 10 mon, lãi suất vay chi phí gửi bằng 5,62%; 11 tháng, lãi vay chi phí gửi bởi 5,87%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,02%; 13 tháng, lãi vay chi phí gửi bằng 6,16%; 14 tháng, lãi vay tiền gửi bởi 6,13%; 15 mon, lãi vay tiền gửi bởi 6,18%; 24 mon, lãi vay tiền gửi bằng 5,91%, 36 tháng, lãi vay tiền gửi bằng 5,58%.

Trường phù hợp người sử dụng gửi chi phí bằng hoặc lớn hơn 5 tỷ VND vào kỳ hạn 1 tháng, lãi vay chi phí gửi bởi 4,78%; 2 tháng, lãi suất tiền gửi bởi 4,76%; 3 mon, lãi vay tiền gửi bằng 4,94%; 4 mon, lãi suất vay tiền gửi bằng 4,92%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi bởi 4,9%; 6 tháng, lãi vay chi phí gửi bởi 5,64%; 7 tháng, lãi suất vay chi phí gửi bằng 5,61%; 8 mon, lãi suất tiền gửi bởi 5,88%; 9 mon, lãi suất chi phí gửi bởi 5,56%.

Khách hàng gửi chi phí trong kỳ hạn 10 mon, lãi suất tiền gửi bằng 5,71%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,96%; 12 mon, lãi suất chi phí gửi bởi 6,1%; 13 mon, lãi suất tiền gửi bằng 6,25%; 14 mon, lãi suất tiền gửi bằng 6,21%; 15 mon, lãi vay chi phí gửi bởi 6,27%; 24 mon, lãi suất vay chi phí gửi bởi 5,99%, 36 mon, lãi suất chi phí gửi bởi 5,65%.


Lãi suất chi phí gửi Techcomngân hàng dành riêng cho bạn dấn lãi trước.