Harmony là gì

      10
<"hɑ:məni>
*danh từ
 sự hài hoà, sự cân nặng đối
 the harmony of colour in nature
 sự hài hoà về Màu sắc trong thiên nhiên
 the designer"s alặng is to produce a harmony of shape and texture
 mục tiêu của tín đồ vẽ kiểu là làm ra hài hoà về hình dáng với lớp phương diện
 sự tương xứng về cảm xúc, nghĩa vụ và quyền lợi, ý kiến; sự hoà thuận, sự hoà hợp
 working towards harmony in international affairs
 hoạt động cho việc hoà phù hợp trong số vụ việc quốc tế
 khổng lồ be in harmony with
 hoà thuận cùng với, hoà hợp với
 lớn be out of harmony with
 ko hoà thuận cùng với, không hoà đúng theo với
 (âm nhạc) sự hoà âm
 the two sang in harmony
 hai bạn hát hoà âm
 in harmony (with somebody/something)
 hoà thuận; phù hợp
 to lớn live together in perfect harmony
 sinh sống với nhau rất hoà thuận
 his tastes are in harmony with mine
 sở thích của anh ta cân xứng với sở thích của tôi

harmonyn.concord, agreement1) to lớn achieve sầu harmony 2) in harmony with congruity (ling.) 3) vowel harmony
harmony▸ noun1
musical harmony: EUPHONY, polyphony; tunefulness, melodiousness, mellifluousness.

Bạn đang xem: Harmony là gì

2the harmony of the whole structure: BALANCE, symmetry, congruity, consonance, coordination, compatibility.3the villagers live together in harmony: ACCORD, agreement, peace, peacefulness, amity, amicability, friendship, fellowship, cooperation, understanding, consensus, unity, sympathy, rapport, like-mindedness; unison, union, concert, oneness, synthesis; formal concord.Oppositesdissonance, disagreement.
■ sự hài hòa
colour harmony: sự hài hòa và hợp lý màu sắc sắc
harmony of interests: sự hài hòa và hợp lý lợi ích
harmony of interests: sự hợp lý ích lợi (thân cá nhân với làng hội tmùi hương nghiệp)
industrial harmony: sự hợp lý công ty thợ
■ sự hòa hợp
.

Xem thêm: Btb Là Gì - Chuyển Đổi Bitbar (Btb) Sang Việt Nam Đồng (Vnd)


■ sự êm tai
■ sự hài hòa
architectural harmony: sự hài hòa kiến trúc
Lĩnh vực: xây dựng
■ sự cân xứng
■ tính hài hòa
Lĩnh vực: đồ gia dụng lý
■ sự hòa âm
sense of harmony
■ sự nhạy bén về hài hòa

* danh từ - sự hài hoà, sự bằng vận - sự hoà thuận, sự hoà hợp khổng lồ be in harmony with ~ hoà thuận cùng với, hoà hợp với khổng lồ be out of harmony with ~ ko hoà thuận với, không hoà hợp với - (âm nhạc) hoà âm
harmony■ noun (plural harmonies
) 1》 the combination of simultaneously sounded musical notes to produce a pleasing effect. 2》 agreement or concord. 3》 an arrangement of the four Gospels which presents a single continuous narrative text. Phrasesharmony of the spheres see sphere. OriginME: via OFr. from L. harmonia "joining, concord", from Gk, from harmos "joint".
noun1.
compatibility in opinion và action ( Freq. 6) • Syn: harmoniousness• Derivationally related forms: harmonious (for: harmoniousness ), harmonical , harmonize Hypernyms: compatibility Hyponyms: congruity , congruousness , congruence2. the structure of music with respect to the composition & progression of chords ( Freq. 3) • Syn: musical harmony• Derivationally related forms: harmonic , harmonious , harmonical • Hypernyms: music Hyponyms: harmonization , harmonisation , four-part harmony , preparation , resolution3. a harmonious state of things in general & of their properties (as of colors và sounds); congruity of parts with one another and with the whole ( Freq. 1) • Syn: concord , concordance• Derivationally related forms: concord (for: concord ), harmonic , harmonious , harmonical , harmonize , harmonise Hypernyms: order Hyponyms: peace , comity , agreement , accord4.

Xem thêm: Ban Bí Thư Điều Động Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Hải Dương

agreement of opinions • Syn: concord , concordance• Derivationally related forms: concordant (for: concordance ), concord (for: concordance ), concord (for: concord ), harmonical Hypernyms: agreement5. an agreeable sound property• Ant: dissonance• Derivationally related forms: harmonic , harmonious , harmonical • Hypernyms: sound property Hyponyms: consonance , harmoniousness