Công ty cổ phần chứng khoán bản việt

      11
*Bạn đang xem: Công ty cổ phần chứng khoán bản việt

tradequangngai.com.vnhop Xi măng Hà Tiên 1 tiền thân là Nhà thứ Xi măng Hà Tiên bởi vì thương hiệu VENOT.PIC của Cộng hòa Pháp cung cấp vật dụng. Năm 1981, Nhà đồ vật xi-măng Hà Tiên được bóc tách ra thành Nhà máy xi-măng Kiên Lương cùng Nhà tradequangngai.com.vnản phẩm xi-măng Thủ Đức. Và cho năm 1983, hai Nhà thiết bị được tradequangngai.com.vnáp nhập và đổi tên là Nhà tradequangngai.com.vnản phẩm Liên Hợp xi-măng Hà Tiên. Năm 1993, Nhà tradequangngai.com.vnản phẩm lại tách thành hai đơn vị là Nhà đồ vật Xi măng Hà Tiên 2; Nhà thiết bị Xi măng Hà Tiên 1.

Xem thứ thị chuyên môn

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch tradequangngai.com.vnử dân tộc Tra cứu GD cổ đông Khủng & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tradequangngai.com.vnXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội cỗ | Thay thay đổi nhân tradequangngai.com.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước tradequangngai.com.vnau
*
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem không hề thiếu
Doanh thu bán tradequangngai.com.vnản phẩm với CCDV 2,153,347,851 2,116,472,146 2,353,544,236 1,839,506,359


Xem thêm: Kế Hoạch Nâng Cấp Hệ Thống Công Nghệ, Thông Báo Nâng Cấp Hệ Thống Định Kỳ

*

Xem rất đầy đủ
Tổng tài tradequangngai.com.vnản giữ động ngắn hạn 1,817,195,668 1,711,403,031 2,330,159,243 1,607,282,876
Chỉ tiêu tài chính Trước tradequangngai.com.vnau
EPtradequangngai.com.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtradequangngai.com.vn (%)
GOtradequangngai.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctradequangngai.com.vnau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tradequangngai.com.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã tradequangngai.com.vnàn EPtradequangngai.com.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ANV Htradequangngai.com.vnX 1.6 26.5 16.7 2,847.2
Atradequangngai.com.vnM Htradequangngai.com.vnX 1.7 14.8 8.6 3,831.2
BCG Htradequangngai.com.vnX 1.8 14.2 8.1 2,614.6
BCI Htradequangngai.com.vnX 1.4 29.5 20.6 3,633.6
BID Htradequangngai.com.vnX 1.7 49.2 28.3 168,924.8
BRC Htradequangngai.com.vnX 1.8 13.1 7.3 162.1
BVH Htradequangngai.com.vnX 1.7 56.4 32.4 43,797.0
CCL Htradequangngai.com.vnX 1.5 13.5 9.2 646.0
CMG Htradequangngai.com.vnX 1.4 36.2 25.1 3,540.0
CMX Htradequangngai.com.vnX 1.6 14.5 9.1 477.6Xem thêm: Vtv Mua Bản Quyền World Cup Bằng Mọi Giá, Hé Lộ Trị Giá Thương Vụ Bản Quyền World Cup 2018

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tradequangngai.com.vn tổng vừa lòng trường đoản cú các nguồn an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với những công ty chi tiêu. Tuy nhiên, tradequangngai.com.vnhop chúng tôi không Chịu trách nhiệm trước đều khủng hoảng rủi ro như thế nào bởi thực hiện những tài liệu này.
*