Chỉ Số Giảm Phát Gdp Deflator Là Gì, ( Gdp Deflator ) Gdp Deflator / Hệ Số Giảm Phát

      249
Chỉ số điều chỉnh GDP.. (giờ đồng hồ Anh: GDP deflator) đo lường mức giá thành mức độ vừa phải của toàn bộ rất nhiều sản phẩm & hàng hóa cùng hình thức dịch vụ được xem vào GDPhường.

Chỉ số điều chỉnh GDP

Khái niệm

Chỉ số điều chỉnh GDPhường xuất xắc chỉ số bớt phát GDP trong giờ đồng hồ Anh được hotline làGDP deflator.

Bạn đang xem: Chỉ số giảm phát gdp deflator là gì, ( gdp deflator ) gdp deflator / hệ số giảm phát

Chỉ số điều chỉnh GDP đo lường mức giá trung bình của toàn thể mọi hàng hóa và dịch vụ được tính vào GDPhường.

Chỉ số điều chỉnh GDP được tính bằng tỉ số giữa GDP danh nghĩa và GDP thiết thật.

Nó phản ánh mức giá hiện hành so với mức giá của năm cơ sở. Chỉ số điều chỉnh GDPhường. ở những năm sau (thời kì sau) phản ánh sự gia tăng của GDPhường danh nghĩa so với năm cội, nó chỉ mang đến biết sự cố đổi sản lượng vì chưng giá chũm đổi chứ không mang lại biết sự gia tăng của GDPhường thiết thực.

Công thức tính

Do GDPhường danh nghĩa phải bằng GDP thiết thật ở năm cơ sở theo định nghĩa nên chỉ số điều chỉnh GDP ở năm cơ sở luôn bằng 1.

Tuy nhiên, để tiện lợi, các nhà thống kê tởm tế thường thể hiện giá trị của chỉ số điều chỉnh GDP tuyệt chỉ số giảm phát ở năm cơ sở là 100 cầm cố vì là 1. Rõ ràng là phát âm chỉ số điều chỉnh GDP. của năm 2004 là 196,9 dễ hơn là 1,969 (so với năm cơ sở là 1994).

Xem thêm: Ứng Dụng Các Mô Hình Thương Mại Điện Tử Ở Việt Nam, 3 Mô Hình Thương Mại Điện Tử Điển Hình Ở Việt Nam

Do vậy, tỉ số giữa cực hiếm của GDP danh nghĩa và GDPhường thiết thực được nhân với 100. Chúng ta có công thức tính chỉ số điều chỉnh GDPhường là:Chỉ tiêu

Giai đoạn hiện hành

Năm cơ sở

Hàng hóa

Số lượng

Giá ($)

Chi tiêu ($)

Giá ($)

Chi tiêu ($)

Cam

4240

1,05

4452

1

4240

Máy tính

5

2100

10500

2000

10000

Bút

1060

1

1060

1

1060

Tổng

16012

15300

D(GDP) = (16012/15300) × 100 = 104,7


Chúng ta xác định quý giá GDP.. danh nghĩa và GDP thiết thật trước, sau đó tính được:

D(GDP) = (16,012/15,300) × 100 = 104,7

Chúng ta có thể minc họa những điều đã được đề cập trên bằng một ví dụ đơn giản, đó là nghiên cứu một nền gớm tế tưởng tượng chỉ mang tới hai hàng hóa cuối cùng là gạo, nước mắm.

Đối với mặt hàng gạo, đơn vị đo lường về lượng được tính bằng kg và giá được tính theo đơn vị nghìn đồng một kg. Về mặt hàng nước mắm đơn vị đo lường về lượng được tính bằng lít và giá được tính theo nghìn đồng một lít.

Chúng ta tìm đọc coi các nhà thống kê gớm tế tính toán các chỉ tiêu về GDPhường danh nghĩa (GDPn), GDPhường thực tế (GDPr) theo cách tiếp cận chi tiêu, chỉ số điều chỉnh GDP D(GDP) và tỉ lệ tăng trưởng GDPhường giỏi tốc độ tăng trưởng gớm tế hàng năm (g) như thế nào.

Dựa theo các công thức đã nêu và chọn năm 2002 là năm cơ sở chúng ta tính được các chỉ tiêu trên căn cứ vào số liệu ở bảng bên dưới đây

Xác định GDP.. danh nghĩa, GDP.. thiết thật, và chỉ số điều chỉnh GDP


Năm

Gạo

Nước mắm

Tính các chỉ tiêu

Giá

Lượng

Giá

Lượng

GDPn

GDPr

D(GDP)

2002

3

1000

7

180

4.260

4.260

100

2003

4

1200

7,5

190

6.225

4.930

126,3

2004

5

1350

8

210

8.430

5.520

152,7


Nhìn vào kết quả tính toán ở bảng, chúng ta thấy rằng GDP danh nghĩa và GDP thực tế bằng nhau và bằng 4.260 trong năm cơ sở là năm 2002. Vì vậy, chỉ số điều chỉnh GDPhường. bằng 100.

Trong năm 2003, GDPhường danh nghĩa là 6.225 trong những khi GDP thiết thật là 4.930, chúng ta có chỉ số điều chỉnh GDP. là 126,3. Điều này có nghĩa là mức giá bình thường của nền gớm tế vào năm 2003 đã tăng lên 26,3% so với năm 2002.

(Tài liệu tđắm say khảo: Đo lường những đổi mới số kinh tế mô hình lớn cơ phiên bản, Tổ vừa lòng Công nghệ Giáo dục Topica)