Roll the dice là gì, nghĩa của từ dice trong tiếng việt

      357
a small cube (= object with six equal square sides) with a different number of spots on each side, used in games involving chance:

Bạn đang xem: Roll the dice là gì, nghĩa của từ dice trong tiếng việt

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ tradequangngai.com.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tín.


two small cubes (= square, box-shaped solids) that are the same, each with a different number of spots on each of its six sides, used in games
Given such a momentous increase in air traffic, is it not dicing with death to privatise air traffic control?
At 100 ft and 500 mph the only response can be a reflex response, and reflexes can be developed otherwise than by dicing with death.
I underst& that five sầu ambulance services và one fire brigade wear diced cap bands, but that these are of a different colour from those worn by the police.
In every turn, each player rolls a die & progresses on the board, which usually has branching paths.
In turn, each player roles a single die và moves at least one space & at most that many spaces around the board.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn đạt quan điểm của các chỉnh sửa viên tradequangngai.com.vn tradequangngai.com.vn hoặc của tradequangngai.com.vn University Press tốt của những công ty cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Tiền Bitcoin Ra Đời Như Thế Nào, Đồng Tiền Ảo Bitcoin Là Gì

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tradequangngai.com.vn English tradequangngai.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message