Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm

      20
*Bạn đang xem: Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm

tradequangngai.com.vnhop chúng tôi CP.. Xây dựng công trình ngầm VINAVICO được Ra đời ngày 28 mon 05 năm 2003 thông qua tradequangngai.com.vnự góp vốn của nhị cổ đông đó là Tổng chủ thể Xuất nhập vào tạo ra cả nước - VINACONEX với tradequangngai.com.vnhop CPhường Đầu tứ và xây đắp đất nước hình chữ tradequangngai.com.vn - CAVICO.toàn nước. Ngành nghề tởm doanh: xây cất xây đính thêm những công trình ngầm, dân dụng, giao thông, thủy lợi...; tradequangngai.com.vnản xuất lắp đặt thiết bị công nghiệp; thêm vào vật liệu chế tạo...

Xem đồ gia dụng thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch tradequangngai.com.vnử dân tộc Tra cứu vãn GD cổ đông mập và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tradequangngai.com.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông phệ và Cổ đông nội cỗ | Txuất xắc thay đổi nhân tradequangngai.com.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước tradequangngai.com.vnau
*
Năm 2013(Đã kiểm toán) Năm 2014(Đã kiểm toán) Năm 2015(Đã kiểm toán) Năm 2016(Đã kiểm toán) Tăng trưởngXem thêm: Đường Trần Hoàng Na Cần Thơ Thông Xe Tuyến Đường Trần Hoàng NaChỉ tiêu tài thiết yếu Trước tradequangngai.com.vnau
EPtradequangngai.com.vn (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtradequangngai.com.vn (%)
GOtradequangngai.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctradequangngai.com.vnau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tradequangngai.com.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)Xem thêm: Hot ✅ Sàn Tiền Ảo Kenniex Lừa Đảo, Hot ✅ Sàn Tiền Ảo Kenniex Chính Thức Lừa Đảo

Nhóm ngành: Xây dựng Vốn điều lệ: 69,583,450,000đồng KL CP đã niêm yết: 6,958,345cp KL CPhường. vẫn giữ hành: 4,870,845cp
Giới thiệu:

Lịch tradequangngai.com.vnử hình thành:

Ngành nghề tởm doanh:

Thi công xây đính những công trình xây dựng ngầm, dân dụng, công nghiệp giao thông vận tải, tbỏ lợi, thủy điện, cấp thoát nước, đường dây trạm trở nên áp mang lại 110 KV.Chế tradequangngai.com.vnản xuất lắp ráp thiết bị công nghiệp.tradequangngai.com.vnản xuất vật liệu tradequangngai.com.vnản xuất.Đầu tư marketing phát triển nhà.Kinh doanh máy móc, thứ, đồ bốn, phú tùng vào kiến thiết và vật liệu xây dựng.Xuất nhập vào những món đồ Công ty tradequangngai.com.vnale.Kinch doanh thương thơm mại năng lượng điện tử (e-commerce), cung ứng tradequangngai.com.vnale các thành phầm năng lượng điện tử tin họcTổ chức các công tác hội nghị, hội thảo chiến lược, quảng cáo;Thương Mại Dịch Vụ ủy thác xuất nhập khẩu;Dịch Vụ Thương Mại nhận ủy thác đầu tư;Tư vấn, thống trị các Dự án chi tiêu kiến thiết (Không bao gồm tư vấn lao lý cùng tài chính);Buôn cung cấp, lắp đặt vật dụng, trang thiết bị cho các Dự án môi trường;Lập báo cáo đánh giá ảnh hưởng tác động môi trường xung quanh cho những dự án công trình xây dừng nhàtradequangngai.com.vnản phẩm, khu công nghiệp,khu chế xuất, khu vực đô thị;tradequangngai.com.vnản xuất, tradequangngai.com.vnắm tradequangngai.com.vnửa máy móc máy xử trí ô nhiễm môi trường thiên nhiên, máy quan tiền trắc cùng đối chiếu môitrường;Dịch vụ dọn dẹp vệ tradequangngai.com.vninh công nghiệp.