CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG DẦU

      325
*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần vật tư xăng dầu

*

*

*

*
Đang Online:
*
Khách:13
*
Thành Viên:0
*
Tổng Cộng:13
ĐC: Góc Đường hàng đầu với đường tỉnh giấc (ĐT) 818, Kcông nhân Hòa Bình, thôn Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long AnĐT: (0272) 3655544

Từ 15h từ bây giờ, từng lít xăng E5 RON 92 tăng 440 đồng, RON 95 tăng 370 đồng, dầu tăng về tối đa 570 đồng một lít.


Kinhtedothi - Giá dầu down hơn 4%, trong số ấy dầu WTI chạm nút rẻ tốt nhất 2 mon sau khi Ả Rập Saudi khẳng định đã bảo trì ổn định nguồn cung dầu.


Nhiên liệu Giá (đồng/lít)
Xăng RON 95-III 19.530
Xăng E5 RON 92-II 18.420
Dầu DO 0,05S-II 14.770
Dầu DO 0,001S-V 15.120
Dầu hỏa 13.820

Trang nhà | Giới thiệu | Lĩnh vực vận động | Quan hệ Cổ đông | Tin tức | Cơ hội công việc và nghề nghiệp | Liên hệ

Xem thêm: Coổ Phần Là Gì ? Các Loại Cổ Phần Trong Công Ty Bạn Cần Biết

hcm.vnn.vnĐường dây nóng: (84-28) 38 300 222Hiển thị cực tốt bên trên những trình duyệt: FireFox, Nestcape, Opera, Safari cùng IE7 trsinh hoạt lên
var m_oSPJSDOM_dnn_dnnMENU_ctldnnMENU=new SPJSXMLNode("root", "", null, "", "", "", "", "", "", "false", "", "", "", "", "");var m_oSPNode=new Array(); m_oSPNode<"-1">=m_oSPJSDOM_dnn_dnnMENU_ctldnnMENU;m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"38"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "38", m_oSPNode<"-1">, "Trang chủ", "/Default.aspx?tabid=38&language=vi-VN", "", "", "", "
*
", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem MainMenu_RootMenuItemActive", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"56"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "56", m_oSPNode<"-1">, "Giới thiệu", "/Default.aspx?tabid=57&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"67"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "67", m_oSPNode<"-1">, "Lĩnh vực hoạt động", "/Default.aspx?tabid=67&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"68"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "68", m_oSPNode<"-1">, "Quan hệ Cổ đông", "/Default.aspx?tabid=68&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"73"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "73", m_oSPNode<"-1">, "Tin tức", "/Default.aspx?tabid=73&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"66"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "66", m_oSPNode<"-1">, "Cơ hội nghề nghiệp", "/Default.aspx?tabid=66&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"80"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "80", m_oSPNode<"-1">, "Liên hệ", "/Default.aspx?tabid=80&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"57"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "57", m_oSPNode<"56">, "Giới thiệu chung", "/Default.aspx?tabid=57&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"58"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "58", m_oSPNode<"56">, "Lịch sử phân phát triển", "/Default.aspx?tabid=58&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"59"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "59", m_oSPNode<"56">, "Giá trị cơ bản - Chính sách chất lượng", "/Default.aspx?tabid=59&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"60"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "60", m_oSPNode<"56">, "Sở đồ vật tổ chức", "/Default.aspx?tabid=60&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"62"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "62", m_oSPNode<"56">, "Danh hiệu & Giải thưởng", "/Default.aspx?tabid=62&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"64"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "64", m_oSPNode<"56">, "Hệ thống bỏ ra nhánh", "/Default.aspx?tabid=64&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"97"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "97", m_oSPNode<"68">, "Đại hội đồng cổ đông", "/Default.aspx?tabid=97&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"71"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "71", m_oSPNode<"68">, "Báo cáo thường xuyên niên", "/Default.aspx?tabid=71&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"70"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "70", m_oSPNode<"68">, "Báo cáo tài chính", "/Default.aspx?tabid=70&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"95"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "95", m_oSPNode<"68">, "tin tức thanh toán giao dịch cổ phiếu COM", "/Default.aspx?tabid=95&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"72"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "72", m_oSPNode<"68">, "Thông báo, thông báo khác giành cho cổ đông", "/Default.aspx?tabid=72&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"96"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "96", m_oSPNode<"68">, "Quản trị doanh nghiệp", "/Default.aspx?tabid=96&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"82"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "82", m_oSPNode<"68">, "Đối thoại doanh nghiệp", "/Default.aspx?tabid=82&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"63"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "63", m_oSPNode<"96">, "Điều lệ - Quy chế", "/Default.aspx?tabid=63&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"107"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "107", m_oSPNode<"96">, "Báo cáo thực trạng quản ngại trị", "/Default.aspx?tabid=107&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"69"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "69", m_oSPNode<"96">, "Bản cáo bạch", "/Default.aspx?tabid=69&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"84"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "84", m_oSPNode<"73">, "Bản tin tradequangngai.com.vn", "/Default.aspx?tabid=84&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"79"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "79", m_oSPNode<"73">, "Tin vào nước", "/Default.aspx?tabid=79&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"88"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "88", m_oSPNode<"73">, "Tin nạm giới", "/Default.aspx?tabid=88&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"108"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "108", m_oSPNode<"73">, "Hoạt đụng Đoàn thể, Xã hội", "/Default.aspx?tabid=108&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"109"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "109", m_oSPNode<"73">, "Hoạt hễ Đảng bộ tradequangngai.com.vn", "/Default.aspx?tabid=109&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"110"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "110", m_oSPNode<"73">, "Cho mướn mặt phẳng - kho bãi", "/Default.aspx?tabid=110&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"98"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "98", m_oSPNode<"66">, "Tại sao là tradequangngai.com.vn?", "/Default.aspx?tabid=98&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"99"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "99", m_oSPNode<"66">, "Các vị trí sẽ tuyển dụng", "/Default.aspx?tabid=99&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"100"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "100", m_oSPNode<"66">, "Nộp làm hồ sơ trực tuyến", "/Default.aspx?tabid=100&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"101"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "101", m_oSPNode<"66">, "Kỹ năng nghề nghiệp", "/Default.aspx?tabid=101&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"102"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "102", m_oSPNode<"66">, "Tài liệu - Văn uống bản", "/Default.aspx?tabid=102&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");spm_initMyMenu(m_oSPJSDOM_dnn_dnnMENU_ctldnnMENU, spm_getById("dnn_dnnMENU_ctldnnMENU"));delete m_oSPNode;