Công ty cổ phần vật tư xăng dầu comeco

      15
*
Cơ sở xăng dầu cũ (không kinh doanh nhỏ xăng dầu)Bạn đang xem: Công ty cổ phần vật tư xăng dầu comeco

Đại hội Đại biểu cả nước lần sản phẩm VI của Đảng (tháng 12/1986) đang nhà trương tiếp tụctăng mạnh đổi mới lý lẽ cai quản tài chính quý phái sale Xã hội Chủ nghĩa,tradequangngai.com.vn đang say mê ứng ngay lập tức cùng với công tác thống trị kinh tế theo qui định thị phần,có sự thống trị của Nhà nước. Tháng 7 năm 1988, Ban Giám đốc Công ty cơ hội này đã mạnhdạn khuyến nghị cùng với Ủy ban Nhân dân Thành phố với được Ủy ban Nhân dân Thành phố chophnghiền triển khai câu hỏi marketing bán lẻ xăng dầu. Các trạm đáp ứng xăng dầu củaCông ty đã hàng loạt kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhằm phục vụ quần chúng. # Thành phốvới vẫn nhận được hồ hết công dụng mang tính chất đột phá cho việc phát triển kinh doanh củachúng tôi theo chế độ Thị trường. Sự sáng chế cùng lòng tin dám nghĩ về, dám có tác dụng, dámChịu trách nát nhiệm, anh em lãnh đạo cùng cán cỗ công nhân viên cấp dưới cửa hàng đang chế tạo nênđều cực hiếm và mọi vệt ấn ghi vào mốc son lịch sử hào hùng cải cách và phát triển của Cửa Hàng chúng tôi.
*
Thương hiệu xăng dầu cũ (gồm bán lẻ xăng dầu)

*
Chi nhánh xăng dầu số 01
*
Tòa bên tradequangngai.com.vn bây giờ (nơi trưng bày tại số 549 Điện Biên Phủ, P..3, Q3, TPhường.HCM)

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA tradequangngai.com.vn

Nâng cao chất lượng hình thức, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu của bạn. Nâng cấp cho cơ sở hạ tầng cùng chi tiêu trở nên tân tiến màng lưới nhỏ lẻ xăng dầu. Đa dạng hóa ngành nghề marketing với phát triển những quý giá gia tăng cho quý khách. Chọn công ty đối tác nhằm link, hợp tác ký kết kinh doanh cùng tiến hành Dự án Tổng kho xăng dầu tradequangngai.com.vn. Đào sản xuất, huấn luyện CBCNV nhằm mục tiêu tạo thành sự khác hoàn toàn nhằm tăng đối đầu vào ghê doanh; trở nên tân tiến Văn uống hóa và Cửa hàng tradequangngai.com.vn. Bảo toàn và cải cách và phát triển vốn. Quyên tâm tác dụng của khách hàng, đơn vị cung ứng, người đóng cổ phần, tín đồ lao động cùng cộng đồng người dân, xóm hội.

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT ĐẾN NĂM 2020

tradequangngai.com.vn tập trung nguồn lực có sẵn cho câu hỏi cải cách và phát triển ngành kinh doanh xăng dầu. Thực hiện kế hoạch nhiều chủng loại hóa ngành nghề kinh doanh. Phát triển nguồn nhân lực, Vnạp năng lượng hóa và Cửa hàng tradequangngai.com.vn. Phấn đấu gửi tradequangngai.com.vn trngơi nghỉ thành: "Cơ sở của quality dịch vụ". Thực hiện tại xuất sắc vấn đề đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên sinh thái xanh, bảo đảm an toàn sức khỏe xã hội. Đảm bảo ích lợi của Nhà nước, Cổ đông và Người lao động.
Trang công ty | Giới thiệu | Lĩnh vực vận động | Quan hệ Cổ đông | Tin tức | Cơ hội nghề nghiệp | Liên hệ
hcentimet.vnn.vnĐường dây nóng: (84-28) 38 300 222Hiển thị tốt nhất trên những trình duyệt: FireFox, Nestcape, Opera, Safari với IE7 trngơi nghỉ lên
var m_oSPJSDOM_dnn_dnnMENU_ctldnnMENU=new SPJSXMLNode("root", "", null, "", "", "", "", "", "", "false", "", "", "", "", "");var m_oSPNode=new Array(); m_oSPNode<"-1">=m_oSPJSDOM_dnn_dnnMENU_ctldnnMENU;m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"38"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "38", m_oSPNode<"-1">, "Trang chủ", "/Default.aspx?tabid=38&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "Xem thêm: Phan Dũng Khánh - Page Not Found &Bull Instagram

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"56"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "56", m_oSPNode<"-1">, "Giới thiệu", "/Default.aspx?tabid=57&language=vi-VN", "", "", "", "
*
", "", "", "", "", " MainMenu_RootMenuItemActive", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"67"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "67", m_oSPNode<"-1">, "Lĩnh vực hoạt động", "/Default.aspx?tabid=67&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"68"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "68", m_oSPNode<"-1">, "Quan hệ Cổ đông", "/Default.aspx?tabid=68&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"73"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "73", m_oSPNode<"-1">, "Tin tức", "/Default.aspx?tabid=73&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"66"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "66", m_oSPNode<"-1">, "Cơ hội nghề nghiệp", "/Default.aspx?tabid=66&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"80"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "80", m_oSPNode<"-1">, "Liên hệ", "/Default.aspx?tabid=80&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItem", "MainMenu_RootMenuItemSelected");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "Xem thêm: Top 9 Xu Hướng Thiết Kế Nội Thất 2019, 7 Xu Hướng Thiết Kế Nội Thất Lên Ngôi Năm 2019

", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"57"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "57", m_oSPNode<"56">, "Giới thiệu chung", "/Default.aspx?tabid=57&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemActive", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"58"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "58", m_oSPNode<"56">, "Lịch sử phạt triển", "/Default.aspx?tabid=58&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"59"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "59", m_oSPNode<"56">, "Giá trị chủ công - Chính sách hóa học lượng", "/Default.aspx?tabid=59&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"60"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "60", m_oSPNode<"56">, "Bộ sản phẩm công nghệ tổ chức", "/Default.aspx?tabid=60&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"62"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "62", m_oSPNode<"56">, "Danh hiệu & Giải thưởng", "/Default.aspx?tabid=62&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"64"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "64", m_oSPNode<"56">, "Hệ thống chi nhánh", "/Default.aspx?tabid=64&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"97"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "97", m_oSPNode<"68">, "Đại hội đồng cổ đông", "/Default.aspx?tabid=97&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"71"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "71", m_oSPNode<"68">, "Báo cáo thường xuyên niên", "/Default.aspx?tabid=71&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"70"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "70", m_oSPNode<"68">, "Báo cáo tài chính", "/Default.aspx?tabid=70&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"95"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "95", m_oSPNode<"68">, "tin tức giao dịch thanh toán cổ phiếu COM", "/Default.aspx?tabid=95&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"72"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "72", m_oSPNode<"68">, "Thông báo, đọc tin không giống giành cho cổ đông", "/Default.aspx?tabid=72&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"96"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "96", m_oSPNode<"68">, "Quản trị doanh nghiệp", "/Default.aspx?tabid=96&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"82"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "82", m_oSPNode<"68">, "Đối thoại doanh nghiệp", "/Default.aspx?tabid=82&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"63"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "63", m_oSPNode<"96">, "Điều lệ - Quy chế", "/Default.aspx?tabid=63&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"107"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "107", m_oSPNode<"96">, "Báo cáo thực trạng quản lí trị", "/Default.aspx?tabid=107&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"69"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "69", m_oSPNode<"96">, "Bản cáo bạch", "/Default.aspx?tabid=69&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"84"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "84", m_oSPNode<"73">, "Bản tin tradequangngai.com.vn", "/Default.aspx?tabid=84&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"79"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "79", m_oSPNode<"73">, "Tin vào nước", "/Default.aspx?tabid=79&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"88"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "88", m_oSPNode<"73">, "Tin cầm cố giới", "/Default.aspx?tabid=88&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"108"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "108", m_oSPNode<"73">, "Hoạt cồn Đoàn thể, Xã hội", "/Default.aspx?tabid=108&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"109"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "109", m_oSPNode<"73">, "Hoạt đụng Đảng cỗ tradequangngai.com.vn", "/Default.aspx?tabid=109&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"110"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "110", m_oSPNode<"73">, "Cho mướn mặt phẳng - kho bãi", "/Default.aspx?tabid=110&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"98"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "98", m_oSPNode<"66">, "Tại sao là tradequangngai.com.vn?", "/Default.aspx?tabid=98&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"99"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "99", m_oSPNode<"66">, "Các địa chỉ đang tuyển dụng", "/Default.aspx?tabid=99&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"100"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "100", m_oSPNode<"66">, "Nộp làm hồ sơ trực tuyến", "/Default.aspx?tabid=100&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"101"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "101", m_oSPNode<"66">, "Kỹ năng nghề nghiệp", "/Default.aspx?tabid=101&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");m_oSPNode<"102"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "102", m_oSPNode<"66">, "Tài liệu - Vnạp năng lượng bản", "/Default.aspx?tabid=102&language=vi-VN", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "MainMenu_SubMenuItemSelected");spm_initMyMenu(m_oSPJSDOM_dnn_dnnMENU_ctldnnMENU, spm_getById("dnn_dnnMENU_ctldnnMENU"));delete m_oSPNode;