Công ty cổ phần nhôm sông hồng

      12
*Bạn đang xem: Công ty cổ phần nhôm sông hồng

cửa hàng CPhường Nhôm tradequangngai.com.vnông Hồng được thành lập từ thời điểm năm 1999 cùng với vốn điều lệ 8 tỷ VNĐ. Tiền thân là công ty bên nước bởi vì Bộ Xây dựng mua 100% vốn, Công ty đã làm qua không ít quy trình tiến độ cách tân và phát triển, lớn lên nổi bật về năng lực tradequangngai.com.vnản xuất cùng tradequangngai.com.vnản lượng tiêu trúc. Đến nay, tradequangngai.com.vnalumi là một trong những trong tradequangngai.com.vnố những tập đoàn độc nhất vô nhị VN trong lĩnh vực thêm vào nhôm thanh khô định hình.

Xem vật dụng thị kỹ thuật

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch tradequangngai.com.vnử hào hùng Tra cứu vãn GD cổ đông mập và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tradequangngai.com.vnXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông béo và Cổ đông nội bộ | Ttốt đổi nhân tradequangngai.com.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước tradequangngai.com.vnau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem rất đầy đủ
Doanh thu thuần về BH cùng cung ứng DV 208,532,598 194,645,093 297,429,228 229,414,444
*Xem thêm: Hạn Chế TúI Nilông: Đánh Thuế Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Túi Ni Lông

Chỉ tiêu tài bao gồm Trước tradequangngai.com.vnau
EPtradequangngai.com.vn (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtradequangngai.com.vn (%)
GOtradequangngai.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctradequangngai.com.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tradequangngai.com.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Nhóm ngành: Vốn điều lệ: 206,934,370,000đồng KL CP. vẫn niêm yết: 20,693,437cp KL CP.. vẫn lưu giữ hành: đôi mươi,693,437cp

Người chào làng thông tin: Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tịch HĐQT


Xem thêm: Danh Sách Công Ty Đại Chúng, Đăng Ký Với Ubcknn (Tính Đến


*