Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Một Số Chính Sách Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Ở Thành Phố Hà Nội

      422
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

4.

Bạn đang xem: Một số chính sách nông nghiệp công nghệ cao Ở thành phố hà nội

Nghị định số 02/2010/NĐ-CP, ngày 08 mon 0một năm 2010 của Chính phủ về Khuyến nông: http://sonnptnt.namdinc.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=309 5. Nghị định số 41/2010/NĐ-CP., ngày 12 tháng 4 năm 2010 của nhà nước về cơ chế tín dụng thanh toán ship hàng phát triển Nông nghiệp, nông thôn: http://sonnptnt.namdinch.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=310 6. Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, thực hiện khu đất tdragon lúa: http://sonnptnt.namdinc.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=311 7. Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.., ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công: http://sonnptnt.namdinch.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=312 8. Nghị định số 49/2012/NĐ-CPhường, ngày 8 tháng 11 năm 2012 của nhà nước về sửa đổi, bổ sung điều 3 của đưa ra quyết định số 142/2009/qđ-ttg của thủ tướng tá chính phủ về qui định, chế độ hỗ trợ tương tự cây cối, đồ gia dụng nuôi, tdiệt sản nhằm Phục hồi thêm vào vùng bị thiệt sợ bởi thiên tai, dịch bệnh: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=313 9. Nghị định số 52/2012/NĐ-CPhường, ngày 16 tháng 1một năm 2012 của Chính phủ về cơ chế cung ứng xử lý bài toán làm cho với huấn luyện và đào tạo nghề cho những người lao rượu cồn bị thu hồi đất Nông nghiệp: http://sonnptnt.namdinch.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=314 10. Nghị định số 62/2013/NĐ-CP.., ngày 25 tháng 10 năm 2013 của nhà nước về chế độ khuyến nghị phát triển bắt tay hợp tác, link cung ứng đính cùng với tiêu thú sản phẩm nông nghiệp, kiến tạo cánh đồng lớn: http://sonnptnt.namdinc.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=315 11. Nghị định số 66/2006/NĐ-CPhường, ngày 7 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về cải tiến và phát triển ngành nghề nông thôn: http://sonnptnt.namdinch.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=316 12. Nghị định số 68/2013/NĐ-CPhường., ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về cơ chế cung ứng nhằm sút tổn thất trong Nông nghiệp: http://sonnptnt.namdinc.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=317 13. Quyết định 103/2000/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng mạo Chính phủ về một số trong những chế độ khuyến nghị cải cách và phát triển tương tự thuỷ sản: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=318 14.

Xem thêm: Lãi Mẹ Đẻ Lãi Con - Cách Tạo Nên Điều Không Tưởng

Quyết định 118/2007/QĐ-TTg , ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng tá Chính phủ về chính sách hỗ trợ ngư gia khắc phục khủng hoảng rủi ro vày thiên tai trên biển: http://sonnptnt.namdinch.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=319 15. Quyết định 126/2005/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một trong những chính sách khuyến nghị trở nên tân tiến nuôi tdragon thuỷ thủy hải sản trên biển cùng hải đảo: http://sonnptnt.namdinc.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=320 16. Quyết định 142/2009/QĐ-TTg , ngày 31 tháng 1hai năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách cung ứng như thể cây cối, thứ nuôi, thủy sản để Phục hồi tiếp tế vùng bị thiệt sợ hãi vì chưng thiên tai, dịch bệnh: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=321 17. Nghị định số 193/2013/NĐ-CP.., ngày 21 tháng 1một năm 2013 của Chính phủ Quy định cụ thể một số trong những điều của cơ chế hợp tác và ký kết xã: http://sonnptnt.namdinch.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=329 18. Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19 tháng 1hai năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích công ty lớn đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn: http://sonnptnt.namdinc.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=322 19. Nghị định số 218/2013/NĐ-CPhường, ngày 26 tháng 12 năm 2013 của nhà nước Quy định chi tiết với giải đáp thi hành luật thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=323 trăng tròn. Quyết định 289/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng tá Chính phủ về ban hành một vài chế độ hổ trợ đồng bào dân tộc bản địa tđọc số, hộ ở trong diện cơ chế, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân: http://sonnptnt.namdinch.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=324 21. Quyết định 719/QĐ-TTg, ngày 5 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng tá Chính phủ về chế độ hỗ trợ chống, phòng dịch bệnh lây lan gia cầm, gia cầm: http://sonnptnt.namdinch.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=325

22. Quyết định 1442/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số trong những điều của đưa ra quyết định số 719/qđ-ttg ngày 05 tháng 6 năm 2008 về chế độ cung ứng phòng, chống bệnh dịch lây lan vật nuôi, gia cầm: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=326

23. Quyết định 1776/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng tá Chính phủ Phê chăm chú lịch trình sắp xếp người dân những vùng: thiên tai, quan trọng trở ngại, biên giới, hải đảo, thiên di tự do, khu rừng quánh dụng quy trình 2013 - 2015 với định tìm hiểu năm 2020: http://sonnptnt.namdinch.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=327 24. Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê coi xét đề án “đào tạo nghề đến lao rượu cồn nông buôn bản đếnnăm 2020: http://sonnptnt.namdinh.gov.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=328