Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

TÌM SỐ LỚN NHẤT TRONG 3 SỐ TỰ NHIÊN LẺ LIÊN TIẾP CÓ TÍCH LÀ 315

      452
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Ta có:3*5*7=105315

=>3 số kia nằm giữa 2 bộsố 3*5*7 và 7*9*11.

Bạn đang xem: Tìm số lớn nhất trong 3 số tự nhiên lẻ liên tiếp có tích là 315

vậy 3 số đề xuất tra cứu chỉ rất có thể là 5;7 cùng 9.

Thử lại: 5*7*9=315(thỏa mãn)


*

Là số 9:

- Muốn nắn tìm kiếm được số lớn nhất, ta tính tổng những chữ số lại là sẹ ra được kết quả.

( 3+1+5=9)

Vậy số nên tra cứu là 9


Ba số thoải mái và tự nhiên liên tiếp bao gồm tích là 315.

Số lớn số 1 vào bố sốkia là:..................................


Bạn à, các bạn đem 315 phân tách mang lại 3

(315:3=105)

Vậy hiệu quả là 106 do ta bớt số tê xuống thành 104 thì số lớntuyệt nhất đang là 106


Số chẵn là số thoải mái và tự nhiên bao gồm chữ số tận thuộc là 0,2,4,6,8; số lẻ là số thoải mái và tự nhiên bao gồm chữ số tận cùng là một trong,3,5,7,9.Hai số chẵn (hoắc lẻ) thường xuyên thì hon kém nhau 2 đối chọi vị

a) Viết tập phù hợp C những số chẵn nhỏ tuổi rộng 10.

b) Viết tập hợp L các số lẻ to hơn 10 mà lại nhỏ rộng trăng tròn.

c) Viết tập đúng theo A ba chữ số chẵn liên tục,trong những số đó số bé dại tuyệt nhất là18.

d) Viết tập hòa hợp B bốn số lẻ liên tiếp,trong các số ấy số lớn nhất là 31.

Xem thêm: Tin Tức Tức Online 24H Về Tổng Công Ty 36 Bộ Quốc Phòng, G36: Tổng Công Ty 36


a) C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8

b ) L = 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19

c) A = 18 ; trăng tròn ; 22

d) B = 25 ; 27 ; 29 ; 31 .


1) kiếm tìm hai số tự nhiên và thoải mái thường xuyên gồm tổng là 315

2) Tìm nhị số chẵn liên tục bao gồm tổng là 266

3) tìm nhì số lẻ liên tục có tổng là 644

4) tra cứu cha số tự nhiên và thoải mái thường xuyên bao gồm tổng là 516

5) tính diện tích S hình vuông, biết chu vi là 224cm


1)Số đầu là:(315-1):2=157

=> 2 số chính là 157 va 158

2)Số đầu là:(266-2):2=132

=>2 số kia là:132 với 134

3)Số đầu là:(644-2):2=321

=>2 số chính là 321 với 323

4) Số giữa là:516:3=172

=>3 số đs là 171;172 cùng 173

5)Cạnh hình vuông có số xăng-ti-mét là:

224:4=56(cm)

Diện tích hình vuông vắn là:

56x56=3136(cm)

Đ/S:3136 cm


Số chẵn là số tự nhiên và thoải mái tất cả chữ số tận thuộc là 0,2,4,6,8; số lẻ là sô thoải mái và tự nhiên gồm chữ số tận thuộc là 1,3,5,7,9. Hai số chẵn ( hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị .a) Viết tập phù hợp C những số chẵn nhỏ rộng 10.b) Viết tập vừa lòng L những số lẻ lớn hơn 10 , dẫu vậy nhỏ rộng đôi mươi.c) Viết tập hòa hợp S bố só chẵn liên tục , trong đo số nhỏ độc nhất là 18d) Viết tập thích hợp B bốn số lẻ thường xuyên , trong đó số lớn nhất là 31


Số chẵn là số thoải mái và tự nhiên gồm chữ số tận thuộc là 0,2,4,6,8; số lẻ là sô tự nhiên gồm chữ số tận thuộc là 1 trong những,3,5,7,9. Hai số chẵn ( hoặc lẻ) liên tục thì hơn kỉm nhau 2 đơn vị chức năng .a)C=0;2;4;6;8b) L=11;13;15;17;19c) S=18;20;22d) B=25;27;29;31

KO BÍT ĐÚNG KO NHA!!!


Số chẵn là số thoải mái và tự nhiên bao gồm chữ số tận thuộc là : 0,2,4,6,8 ; số lẻ là số thoải mái và tự nhiên gồm chữ số tận thuộc là : 1;3;5;7;9.

Hai số chẵn hoặc số lẻ liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

a) Viếttập đúng theo C những số chẵn nhỏ tuổi hơn 10.

b) Viết tập vừa lòng L các số lẻ lớn hơn 10 dẫu vậy nhỏ rộng 20 .

c) Viết tập phù hợp A bố số chẵn liên tục , trong những số ấy số nhỏ dại nhất là 18.

d) Viết tập đúng theo B tư số lẻ tiếp tục , trong các số đó số lớn số 1 là 31.