Nghĩa của từ ask for là gì và cấu trúc cụm từ ask for trong câu tiếng anh

      237
If you say you couldn"t ask for someone or something better, you mean that that person or thing is the best of their type:

Bạn đang xem: Nghĩa của từ ask for là gì và cấu trúc cụm từ ask for trong câu tiếng anh

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ tradequangngai.com.vn.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


*

to give something, especially money, in order to lớn provide or achieve something together with other people

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Vietnam'S Biggest Pangasius Producer Moves Into Russia, Dương Ngọc Minh

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tradequangngai.com.vn English tradequangngai.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語