ANNUAL RETURN LÀ GÌ TRONG TIẾNG VIỆT? ANNUAL RETURN LÀ GÌ

      194

Định nghĩa Annual return là gì?

Annual return là Lợi nhuận hàng năm. Đây là nghĩa giờ Việt của thuật ngữ Annual return - một thuật ngữ được thực hiện vào nghành nghề kinh doanh.

Bạn đang xem: Annual return là gì trong tiếng việt? annual return là gì

Giải say mê ý nghĩa

1. Tuyên ổn tía thường niên cơ mà đưa thông tin cần thiết về yếu tắc của một cửa hàng, vận động cùng tình hình tài chủ yếu, với đó bắt buộc được đệ trình vị tất cả các cửa hàng được thành lập hoặc ĐK chuyển động cùng với ban ngành thích hợp. Theo hiện tượng của luật pháp về doanh nghiệp nói thông thường, nó đề xuất đựng những chi tiết như (1) cụ thể của những người đóng cổ phần (cổ đông), chủ cài đặt giấy nợ, chủ tịch, và thỏng ký của người sử dụng, (2) Danh mục tầm giá (bạn dạng án cùng lien) so với gia tài của người sử dụng , xúc tiến (3) của trụ slàm việc đăng ký với vị trí của ĐK thành viên, cùng với (4) một bản sao của các report tài chủ yếu sớm nhất. Thông tin này được chuyển vào làm hồ sơ chỗ đông người, vì vậy tín đồ cho vay vốn cùng những tổ chức khác ứng phó cùng với những cửa hàng hoàn toàn có thể đã có được một "ánh chân thực cùng vừa lòng lý" ở trong phòng nước về các vấn đề tài chủ yếu của chính bản thân mình.

Xem thêm: Sở Khđt Đà Nẵng - Thông Tin Bên Mời Thầu

Definition - What does Annual return mean

1. Yearly statement which gives essential information about a firm"s composition, activities, và financial position, & which must be filed by every active sầu incorporated or registered firm with an appropriate authority. Under the provisions of general corporate legislation, it must contain details such as (1) particulars of the stockholders (shareholders), debenture holders, directors, & the firm"s secretary, (2) list of charges (judgments and lien) against the firm"s assets, (3) address of the registered office và location of the register of members, along with (4) a copy of the lachạy thử financial statements. This information is put on public record, so that the lenders và other entities dealing with the firm can get a "true & fair view" of the state of its financial affairs.

Source: Annual return là gì? Business Dictionary


Trả lời Hủy

E-Mail của bạn sẽ ko được hiển thị công khai. Các ngôi trường cần được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

Lưu tên của tôi, email, và website trong trình chăm bẵm này cho lần phản hồi sau đó của tôi.


Tìm kiếm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


tradequangngai.com.vn là trang web tra cứu giúp thông tin file (công bố định dạng, phân các loại, đơn vị vạc triển…) biện pháp mnghỉ ngơi file cùng ứng dụng mlàm việc tệp tin. Dường như file.com hỗ trợ không thiếu thốn và cụ thể những thuật ngữ Anh-Việt phổ biến