Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 18/3/ 2016 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình thương mại điện tử tỉnhQuảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
18-03-2016
18-03-2016

​Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động ​​
31-12-2015
31-12-2015

​​Thông tư số 09⁄2008⁄TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử
16-05-2015
16-05-2015

Quyết định 07/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển TMĐT quốc gia
02-03-2015
02-03-2015

Thông tư 47/2014/TT-BCT Thông tư quy định về Quản lý website thương mại điện tử
05-12-2014
05-12-2014

Quyết định 689/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020
11-05-2014
11-05-2014

Nghị định 185/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
15-11-2013
15-11-2013

Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử
16-05-2013
16-05-2013

Quảng cáo