Thư mời tham gia Hội chợ triển lãm Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2017 (14-11-2017)
Triển khai Công văn số 1665/SCT-KC ngày 01/11/2017 của Sở Công Thương Hải Phòng về việc tham gia Hội chợ triển lãm Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2017

Hội chợ nhằm triển lãm, giới thiệu thành tựu phát triển ngành Công Thương, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp nông thôn các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp – thương mại, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ, các làng nghề, nghệ nhân trong khu vực dịp giao thương, học tập trao đổi kinh nghiệm, giao lưu hợp tác kinh tế, giới thiệu quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh, tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Trung tâm Thương mại điện tử trân trọng thông báo và kính mời quý doanh nghiệp tham gia.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ms.Phạm Thị Thu Hương (0978406469)   Email: huongrec@gmail.com

Ms. Nguyễn Thị Thu Hà (01213286486)   Email: nguyetha0208@gmail.com

Cơ hội giao thương