Quảng Ngãi - Công nhận 23 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016 (14-06-2018)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa có Quyết định số 1179/ QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016.

Quảng Ngãi công nhận 23 sản phẩm/bộ sản phẩm là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016. Bên cạnh giấy Chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016, mỗi sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận sẽ được tặng thưởng 1 triệu đồng từ nguồn khuyến công địa phương năm 2016.
Đây sẽ là những sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi tham gia trong Hội chợ Triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên sắp tới diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 14 – 20/7/2016.
Danh sách 23 sản phẩm, bộ sản phẩm CNTT tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 gồm:

Cơ hội giao thương