Mời tham gia Hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 (05-11-2018)

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất được biết và đăng ký tham gia với các nội dung như sau:

1. Hội nghị Quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam & Giao dịch thương mại:

- Thời gian: Tổ chức ngày 14 tháng 11 năm 2018.

       + Từ 9:30 – 12:30 Hội ghị Quốc tế về thực phẩm đồ uống trong và ngoài nước tham gia.

+ Từ 13:30 – 17:30 Giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu nước ngoài.

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

2. Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh năm 2018

- Thời gian: Tổ chức ngày 22-23 tháng 11 năm 2018.

       + Từ 08:30 – 11:30 ngày 22/11/2018 Khai mạc và Hội nghị.

+ Từ 09:00 – 22:00 ngày 22-23 tháng 11 năm 2018 Trưng bày sản phẩm.

- Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế - Việt Nam (VN-ITECC) đường Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 60, Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

3. Về kinh phí:

Các đơn vị đăng ký tham gia Hội nghị tự túc kinh phí ăn ở, đi lại. Riêng đối với việc trưng bày sản phẩm, hàng hóa, đơn vị tổ chức hỗ trợ 100% kinh phí trưng bày sản phẩm trong ngày diễn ra Hội nghị.

Kính đề nghị quý doanh nghiệp quan tâm, đăng ký về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi trước ngày 08/11/2018 để tổng hợp (Trung tâm sẽ gởi qua đường Email cho các đơn vị tham gia)./.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

06 Lê Văn Sỹ - Tp. Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi * Tel:  0255.3837330-Fax: 0255.3712128

Email: vanso_nguyen@yahoo.com  ĐT- 0914 414348

Website: http://tradequangngai.com.vn