Mời tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại Festival Hoa Đà Lạt năm 2017 (09-10-2017)
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi – Sở Công Thương Quảng Ngãi Chủ trì tổ chức giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh đến người tiêu dùng tại Hội chợ triển lãm Thương mại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017 tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng theo chương trình như sau:

- Thời gian tổ chức hội chợ: 22/12/2017 – 28/12/2017.

- Địa điểm: Khu A - Công viên Trần Quốc Toản, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Kinh phí: Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn nằm trong gian hàng do Trung tâm Chủ trì tổ chức.  

Hội chợ triển lãm Thương mại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017 là cơ hội tham gia trưng bày, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm, tìm kiếm đối tác; là dịp để các doanh nghiệp học hỏi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác kinh doanh và mở rộng thị trường (CV đính kèm).

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi thông báo đến các doanh nghiệp và Hợp tác xã được biết và gởi đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017 về Trung tâm trước ngày 01/12/2017 theo mẫu đính kèm.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

06 Lê Văn Sỹ - Tp. Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Bà: Nguyễn Thị Vân Sơ; ĐT: 0914 414 348

Tel:  0255.3837330 * Fax: 0255.3712128

Email: 1976vanso@gmail.com  

Website: http://tradequangngai.com.vn