Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế năm 2018 (06-03-2018)
Nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tìm kiếm đối tác, liên kết mở rộng sản xuất, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, hỗ trợ để cùng phát triển và hội nhập kinh tế, quốc tế; Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thừa Thiên Huế tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018.

 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi – Sở Công Thương Quảng Ngãi chủ trì tổ chức giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh đến người tiêu dùng tại Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế năm 2018 tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo chương trình như sau:

- Thời gian tổ chức hội chợ: 26/4/2018 – 02/5/2018.

- Địa điểm: Trung tâm Thi đấu thể thao Thừa Thiên Huế - Số 01 Hà Huy Tập – Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Kinh phí: Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn nằm trong gian hàng do Trung tâm chủ trì tổ chức (mỗi đơn vị tham gia không vượt quá 02 gian hàng tiêu chuẩn).  

Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế năm 2018 là cơ hội góp phần tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế và dịch vụ; là dịp để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, học hỏi kinh nghiệm, nhằm mục đích góp phần kích cầu tiêu dùng.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi thông báo đến các doanh nghiệp và Hợp tác xã được biết và gởi đăng ký tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế năm 2018 về Trung tâm trước ngày 29/3/2018 theo mẫu đính kèm.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

06 Lê Văn Sỹ - Tp. Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Tel:  0255. 3837330 * Fax: 0255. 3712128

Email: 1976vanso@gmail.com  ĐT- 0914 414348

Website: http://tradequangngai.com.vn