Mời tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 15 (CAEXPO 2018) (06-06-2018)
Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 15 (CAEXPO 2018) tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh thương hiệu, sản phẩm Việt Nam; Tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc và quốc tế.

2. Quy mô: Khoảng 120 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên diện tích 3240m2 nhà số 11 và 1260m2 nhà số 12

3. Thời gian: Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018

4. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng tây, Trung Quốc.

5. Ngành hàng: Nông sản, thuỷ sản và thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ,...(các mặt hàng xuất xứ của Việt Nam).

6. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, các Trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh/thành phố, các Hiệp hội ngành hàng (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).

7. Tiêu chí lựa chọn: Các doanh nghiệp đăng ký tham gia sẽ được Ban tổ chức đánh giá lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau: (i) thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký đầy đủ theo các mẫu gửi kèm; (ii) năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; (iii) kết quả tham gia các kỳ Hội chợ CAEXPO hoặc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia trước đây; (iv) nhân sự đăng ký có đủ khả năng tham gia các Hội chợ triển lãm quốc tế. Ngoài ra Ban tổ chức ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp thuộc ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và phù hợp với định hướng các chương trình xúc tiến thương mại sang thị trường Trung Quốc & các nước ASEAN: nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng.

8. Chi phí: Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình: 100% chi phí gian hàng; 100% chi phí trang trí tổng thể khu trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ; 100% chi phí liên quan đến thông tin tuyên truyền xuất khẩu, mời khách đến tham quan và giao dịch tại Hội chợ.

          Đây là chương trình trong kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, vì vậy Sở Công Thương Quảng Ngãi dự kiến sẽ tổ chức Đoàn cùng các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và doanh nghiệp tham gia Hội chợ lần này. Do số lượng gian hàng có hạn, kính đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ (các mẫu đính kèm) gửi về Sở Công Thương Quảng Ngãi (Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, điện thoại 0255.3815113, email: namsctqn@gmail.com) trước ngày 15 tháng 6 năm 2018 để tổng hợp, gửi Cục Xúc tiến thương mại sẽ xem xét, quyết định.

Cơ hội giao thương