Mời tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2019 (19-03-2019)
Căn cứ công văn số 135/SCT-QLTM ngày 14/02/2019 của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ về việc mời tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2019; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi thông báo chương trình Hội chợ Hùng Vương năm 2019 cụ thể như sau:

 
  1. Nội dung:

Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá các mặt hàng điện tử, máy móc thiết bị, hàng gia dụng, nông lâm thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, ...Hội chợ là cơ hội để các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phục vụ du khách thập phương về tham dự giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ hợi 2019.

  1. Thời gian: 07 ngày, từ ngày 08/4 - 14/4/2019.
  2. Địa điểm: Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  3. Quy mô Hội chợ: Trên 350 gian hàng tiêu chuẩn.
  4. Thông tin liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 58-60 Phạm Văn Đồng, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3837330, Fax: 0255. 3712128.

Email: 1976vanso@gmail.com -  Webiste: tradequangngai.com.vn)