Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Khánh Hòa 2016 (01-12-2016)
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi – Sở Công Thương Quảng Ngãi thông báo đến các doanh nghiệp và Hợp tác xã đăng ký tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Khánh Hòa 2016 với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức hội chợ: 16/12/2016 – 22/12/2016.
- Địa điểm: Sân bóng Thanh Niên, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.
- Kinh phí: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn nằm trong gian hàng do Trung tâm Chủ trì tổ chức.  
Hội chợ Công Thương khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Khánh Hòa 2016 là cơ hội góp phần tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu tư du lịch và dịch vụ;  là dịp để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, học hỏi kinh nghiệm, nhằm mục đích góp phần kích cầu tiêu dùng.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi Chủ trì tổ chức giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh đến người tiêu dùng tại Hội chợ Công Thương khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Khánh Hòa 2016 lần này.
Để được hỗ trợ và giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp, kính đề nghị quý doanh nghiệp đăng ký về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi trước ngày 06/12/2016.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi
06 Lê Văn Sỹ - Tp. Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
Tel: 055.3837330 * Fax: 055.3712128
Email: vanso_nguyen@yahoo.com  ĐT- 0914 414348
 
TT KC&XTTM