Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Long An năm 2017 (11-09-2017)
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi – Sở Công Thương Quảng Ngãi chủ trì tổ chức giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh đến người tiêu dùng tại Hội chợ Công nghiệp – Thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Long An năm 2017 theo chương trình như sau:

- Thời gian tổ chức hội chợ: 11/10/2017 – 17/10/2017.
- Địa điểm: Công Viên thành phố Long An – tỉnh Long An.
- Kinh phí: Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn nằm trong gian hàng do Trung tâm chủ trì tổ chức.  
Hội chợ Công nghiệp – Thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Long An năm 2017 là cơ hội góp phần tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế và dịch vụ; là dịp để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, học hỏi kinh nghiệm, nhằm mục đích góp phần kích cầu tiêu dùng.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi thông báo đến các doanh nghiệp và Hợp tác xã được biết và gởi đăng ký tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Long An năm 2017 về Trung tâm trước ngày 20/9/2017 theo mẫu đính kèm.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi
06 Lê Văn Sỹ - Tp. Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
Tel:  055.3837330 * Fax: 055.3712128
Email: vanso_nguyen@yahoo.com  ĐT- 0914 414348