Mời tham gia các phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 (11-03-2017)

hực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 và Công văn số 400/SCT-QLTM ngày 06/3/2017 của Sở Công Thương Quảng Ngãi về việc tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo năm 2017. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi kính mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, làng nghề, … trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi và hải đảo tại tỉnh Quảng Ngãi, nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị chỉ đạo:

- Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương.

- Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đơn vị chủ trì tổ chức: Trung Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

3. Tên gọi, thời gian và địa điểm tổ chức:

STT

Đơn vị chủ trì

Tên Phiên chợ

Thời gian

Địa điểm

1

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Mộ Đức

07-09/4/2017

Thị trấn Mộ Đức, huyện

Mộ Đức

2

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi tại Huyện Ba Tơ.

14-16/4/2017

Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ

3

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi tại huyện Trà Bồng

21-23/4/2017

Thị trấn Trà Xuân, huyện

Trà Bồng

4

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi tại huyện Sơn Hà

12-14/5/2017

Thị trấn

Di Lăng, huyện Sơn Hà

5

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về hải đảo tại huyện Lý Sơn

19-21/5/2017

Trung tâm VH-TT huyện Lý Sơn

4. Quy mô: Từ 20-40 gian hàng

5. Ngành hàng: Nông lâm thuỷ sản và thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống, hàng dệt may, thời trang, quà tặng, thủ công mỹ nghệ, hàng gia dụng... có nguồn gốc sản xuất trong nước.

6. Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Kinh phí:

a. Nhà nước hỗ trợ 100% đối với các phiên chợ hàng Việt về miền núi và hải đảo; hỗ trợ 70% đối với các phiên chợ hàng Việt về nông thôn bao gồm các khoản chi phí như: Tuyên truyền, quảng bá, giàn dựng gian hàng, trang trí chung, chi phí vận chuyển, các chi phí dịch vụ như điện, nước, vệ sinh, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ.

b. Doanh nghiệp tự túc các chi phí bên trong gian hàng như: Thiết kế, trang trí, loa đài quảng bá tại gian hàng; chi phí ăn uống, ngủ, nghỉ…của doanh nghiệp.

8. Thời gian đăng ký tham gia: Trước ngày 27/3/2017

9. Hồ sơ đăng ký gồm:

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (đóng dấu sao y bản chính)

- Thông báo chương trình khuyến mại (nếu có)

- Bảng đăng ký tham gia.

 

Sở Công Thương Quảng Ngãi thông báo để các doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia phiên chợ (mẫu đăng ký tham gia phiên chợ đính kèm).

Mọi thông tin liên hệ và gửi đăng ký

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

Số 06 Lê Văn Sỹ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: 055.3837.330 – Di động 0914 414348 (Nguyễn Thị Vân Sơ)./.