Mời tham gia các Phiên chợ hàng Việt về các huyện năm 2019 (18-03-2019)

Thực hiện Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019; Quyết định số 2273/QĐ-SCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Công Thương Quảng Ngãi về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, Sở Công Thương Quảng Ngãi giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi tổ chức các “Phiên chợ hàng Việt về miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2019” với quy mô từ 30-40 gian hàng cho mỗi phiên chợ, thời gian và địa điểm như sau:

TT

Tên Phiên chợ

Thời gian

Địa điểm

1

Phiên chợ hàng Việt về huyện Minh Long

02-04/4/2019

Tại Công viên cây xanh huyện Minh Long

2

Phiên chợ hàng Việt về huyện Ba Tơ

23-25/4/2019

Tại Sân vận động huyện Ba Tơ

3

Phiên chợ hàng Việt về huyện Sơn Hà

07- 09/5/2019

Tại Trung tâm Truyền thông - Văn hóa – Thể thao huyện Sơn Hà

4

Phiên chợ hàng Việt về huyện Trà Bồng

18-20/5/2019

Tại Trung tâm Truyền thông - Văn hóa – Thể thao huyện Trà Bồng

5

Phiên chợ hàng Việt về huyện Lý Sơn

27-29/5/2019

Tại Trung tâm Truyền thông - Văn hóa – Thể thao huyện Lý Sơn

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tiếp cận thị trường miền núi và hải đảo tìm hiểu nhu cầu thị hiếu tiêu dùng của người dân; đồng thời quảng bá thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, tăng thị phần, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng tại địa bàn miền núi và hải đảo.

  Sở Công Thương Quảng Ngãi trân trọng kính mời các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, làng nghề, các tổ chức xúc tiến thương mại… trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, đăng ký tham gia các Phiên chợ hàng Việt về miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2019”, góp phần làm nên thành công của phiên chợ.

Mọi chi tiết liên hệ và đăng ký gửi về Sở Công Thương trước ngày 25/3/2019 (qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi, số 58- 60 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3837330 hoặc 0914 414348 (gặp bà Nguyễn Thị Vân Sơ – Phó Trưởng phòng Khuyến công và Xúc tiến thương mại).