Mời tham dự Hội thảo “Đẩy mạnh phát triển thương hiệu Việt sang thị trường Hàn Quốc” (10-10-2017)
Nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển thương hiệu Việt, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi – Sở Công Thương Quảng Ngãi kính mời Quý doanh nghiệp tham gia chương trình hội thảo với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển thương hiệu Việt sang thị trường Hàn Quốc” như sau:

- Đơn vị tổ chức: Cục Xúc tiến thương mại;

- Thời gian: Từ 8h đến 12h00, thứ Năm, ngày 12 tháng 10 năm 2017;

- Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Việt Nam, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội;

- Nội dung:

+ Cơ hội và thách thức của thương hiệu Việt Nam khi thâm nhập thị trường Hàn Quốc;

+ Cách thức tiếp cận và quảng bá thương hiệu Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc;

+ Các giải pháp tăng cường cạnh tranh cho thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc;

+ Kinh nghiệm phát triển thương hiệu của doanh nghiệp tại thị trường thế giới.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi trân trọng kính thông báo cho Quý doanh nghiệp và Hợp tác xã đăng ký tham gia Đẩy mạnh phát triển thương hiệu Việt sang thị trường Hàn Quốc

Mọi chi tiết xin liên hệ

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

06 Lê Văn Sỹ - Tp. Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Bà: Nguyễn Thị Vân Sơ; ĐT: 0914 414 348

Tel:  0255.3837330 * Fax: 0255.3712128

Email: 1976vanso@gmail.com