Mời tham dự “Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019” (18-03-2019)

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi có nhận Công văn số 419/XTTM-CSXT ngày 07/3/2019 của Cục Xúc tiến thương mại về việc mời tham gia Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2019 với những nội dung như sau:

  1. Thời gian: 8:00-12:00 ngày 12 tháng 4 năm 2019
  2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
  3. Quy mô: dự kiến 250-300 đại biểu
  4. Chủ đề: “Đa dạng hóa XTTM nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến xuất khẩu”
  5. Mục tiêu:

-          Trao đổi, thảo luận về các biện pháp xúc tiến xuất khẩu, nhằm mục tiêu phát huy năng lực sản xuất, xuất khẩu, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp VN.

-          Trao đổi các giải pháp nhằm tận dụng cơ hội xuất khẩu từ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán.

-          Trao đổi các cách thức đa dạng hóa hình thức XTTM nhằm tối đa hóa hiệu quả xúc tiến xuất khẩu, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam thành một trong những quốc gia xuất khẩu có năng lực, đáng tin cậy và bền vững.

 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi kính thông báo cho Quý doanh nghiệp được biết.

Thông tin đăng ký (mẫu file đính kèm)

Mọi chi tiết xin liên hệ

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

06 Lê Văn Sỹ - Tp. Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Tel:  0255.3837330-Fax: 0255.3712128

Email: vanso_nguyen@yahoo.com  Điện thoại: 0914 414348

Website: http://tradequangngai.com.vn

Cẩm nang xuất khẩu