Mời đăng ký tham gia Hội nghị Kết nối cung cầu – Quảng Ngãi 2017 (10-06-2017)
Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020; Công văn số 3100/UBND-KT ngày 26/5/2017 về việc tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu năm 2017 tại Quảng Ngãi với mục tiêu tăng cường hơn nữa các hoạt động liên kết các vùng, miền; trao đổi, hợp tác tiêu thụ hàng hóa giữa các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi với doanh nghiệp của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và một số tỉnh, thành khác trên cả nước nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị kết nối cung cầu – Quảng Ngãi 2017, dự kiến vào ngày 06/9/2017. Theo đó UBND tỉnh giao Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh tổ chức “Hội nghị kết nối cung cầu – Quảng Ngãi 2017”.

“Hội nghị kết nối cung cầu – Quảng Ngãi 2017” sẽ được tổ chức kết hợp với việc trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp tham gia Hội nghị. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, phân phối gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu nhu cầu, tiêu chuẩn sản phẩm, phương thức cung ứng hàng hóa tới hệ thống siêu thị, chợ đầu mối... của doanh nghiệp Quảng Ngãi với các doanh nghiệp nhằm hình thành các mối liên kết, tạo kênh tiêu thụ các sản phẩm vùng, miền một cách ổn định, bền vững, đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý để cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Để tổng hợp thông tin phục vụ cho việc tổ chức Hội nghị và góp phần vào sự thành công của Hội nghị, Sở Công Thương Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý Sở đăng ký danh sách tham dự Hội Nghị và phối hợp làm đầu mối chỉ đạo mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh/thành phố đăng ký tham gia, cung cấp một số thông tin về năng lực sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ và nhu cầu kết nối của doanh nghiệp tại Hội nghị (theo Bảng tổng hợp và Phiếu thu thập thông tin nhu cầu của doanh nghiệp đính kèm).

Thông tin cung cấp vui lòng gửi về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi - Sở Công Thương Quảng Ngãi trước ngày 30/6/2017 để tổng hợp, phục vụ công tác tổ chức Hội nghị. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi, 06 Lê Văn Sỹ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 055.3837330 – 0911620586/ Fax: 055.3871214 gặp chị Kiều. Email: thanhkieu0811@gmail.com