Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long – Kiên Giang năm 2018 (19-03-2018)
Thực hiện Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ Công Thương, về việc giao Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018

Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Đồng bằng Sông Cửu  Long – Kiên Giang 2018 với quy mô dự kiến 250 gian hàng tiêu chuẩn. Thời gian dự kiến tổ chức từ ngày 19/9/2018 đến ngày 25/9/2018.  Kinh phí hỗ trợ theo Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/2/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát  triển công nghiệp Kiên Giang trân trọng thông báo đến các Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh, thành phố để có kế hoạch tham gia và vận động các doanh nghiệp, cở sở công nghiệp nông thôn trong cả nước tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại đồng bằng Sông Cửu Long – Kiên Giang 2018.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp và tham gia tích cực của Trung tâm các tỉnh, thành phố nhằm góp phần tạo nên thành công chung của Hội chợ.

Mọi chi tiết liên hệ về:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi
Số 06 Lê Văn Sỹ, TP. Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3837.330