Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi – Sở Công Thương Quảng Ngãi chủ trì tổ chức giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh đến người tiêu dùng tại Hội chợ Đồ gỗ, Lâm sản và Thương mại   Bình Định 2017 theo chương trình như sau:

Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BCT, ngày 16/01/2017 về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2017. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk sẽ tổ chức phiên chợ hàng Việt về miền núi trên địa bàn huyện Cư M’gar với các nội dung như sau:

Dưới sự chỉ đạo của Cục Kinh tế - Bộ Quốc Phòng và Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Thương mại Quân đội (CETPA) trực tiếp tổ chức Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào 2017, cụ thể như sau:

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố  Hà Nội Tổ chức Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2017.

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 18/3/ 2016 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 76/QĐ-SCT ngày 13/01/2017 của Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Ngày 16/01/2017, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 137/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2017, trong đó giao Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại Quân đội (thuộc Cục Kinh tế/BQP) chủ trì tổ chức Hội chợ Thương mại Việt Nam – Lào tại Savannakhet 2017 và Hội chợ Thương mại Việt Nam 2017 tại Campuchia, dự kiến vào quý III và quý IV năm 2017. 

Tiếp nối thành công của kỳ Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 và thường niên từ năm 2012 đến nay tại thành phố Đà Nẵng, Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây 2017 (Hội chợ Quốc tế EWEC 2017) sẽ được tổ chức từ ngày 11-16/8/2017 tại Quảng trường 29/3, đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 

Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tổ chức Hội chợ Hội chợ Nông sản Hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX và doanh nghiệp lần thứ I năm 2017 được diễn ra từ ngày 18/4/2017 đến ngày 21/4/2017 tại Tp. Hà Nội.

 

hực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 và Công văn số 400/SCT-QLTM ngày 06/3/2017 của Sở Công Thương Quảng Ngãi về việc tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo năm 2017. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi kính mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, làng nghề, … trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi và hải đảo tại tỉnh Quảng Ngãi, nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2017; Kế hoạch số 15 /KH - UBND ngày 04 tháng01năm 2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Phú Thọ sẽ chủ trì tổ chức Hội chợ Hùng Vương 2017. Cụ thể như sau: