Một số hình ảnh về Hội chợ triển lãm sản phẩm Núi Ấn Sông Trà năm 2019

Đây là Hội chợ thường niên, với quy mô dự kiến 300 gian hàng, nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế xã hội, thu hút đầu tư thương mại và du lịch của các địa phương với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên tuyến hành lang Kinh tế Đông Tây; tạo điều kiện để các đơn vị được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và liên kết mở rộng thị trường.

 

Nhằm hưởng ứng các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (01/7/1989 - 01/7/2019) và Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức nhằm ôn lại quá trình phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Ngãi trong 30 năm sau ngày tái lập tỉnh, qua đó khẳng định những thành tựu đã đạt được, kế thừa và phát huy, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng văn minh giàu đẹp.

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (01/7/1989 - 01/7/2019), khai mạc Hội chợ Triển lãm sản phẩm Núi Ấn Sông Trà – năm 2019

Trên cơ sở Thư mời tham gia Hội chợ triển lãm thương mại, Cơ hội giao thương của các đơn vị chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi kính thông báo đến các doanh nghiệp, HTX  trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi kính thông báo đến các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia:

Căn cứ công văn số 135/SCT-QLTM ngày 14/02/2019 của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ về việc mời tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2019; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi thông báo chương trình Hội chợ Hùng Vương năm 2019 cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019; Quyết định số 2273/QĐ-SCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Công Thương Quảng Ngãi về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công Thương Quảng Ngãi) dự kiến tổ chức phiên chợ hàng Việt về hải đảo huyện Lý Sơn vào dịp trước Tết Nguyên Đán 2019 và trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với nội dung cụ thể như sau: