Ngày 25/11/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo quốc tế “ Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm”.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, lợi ích của việc ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) và tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo phát triển TMĐT lành mạnh, bền vững, bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Thực hiện Đề án “Đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng và phát triển thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và sinh vên toàn quốc” thuộc chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức về thương mại điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên toàn quốc.

Thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử năm 2018, Sở Công Thương phối hợp với Học viện Pavo tổ chức chương trình tập huấn “Tối ưu hóa hệ thống bán hàng, tiếp thị trực tuyến và giải pháp kích hoạt hình ảnh thương hiệu”.

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Cổ phần VietNamTrade tổ chức chương trình tập huấn “Kỹ năng xây dựng, phát triển thương hiệu và xúc tiến bán hàng/tiếp thị trực tuyến”.

Thực hiện đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm” theo Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các chuyên gia tư vấn về thiết kế và marketing hàng đầu trong và ngoài nước tổ chức chương trình phổ biến kiến thức và tư vấn: “Thiết kế phục vụ Marketing” tại Hà Nội.

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2017, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp Kon Tum tổ chức Phiên đưa hàng Việt về miền núi huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2017, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp Kon Tum tổ chức Phiên đưa hàng Việt về miền núi huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

Thực hiện Chương trình Khuyến công quốc gia được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 4869/QĐ-BCT ngày 12/12/2016, trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp Kon tum tổ chức Hội chợ Công thương khu vực Tây Nguyên, Kon Tum 2017.

Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch Cửa Lò năm 2017. Đây là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá và bán hàng; trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường... nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng