Trong khuôn khổ Chương trình Thương Hiệu Quốc Gia (THQG) năm 2017, với mục đích cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về công tác định giá tài sản thương hiệu cho doanh nghiệp, Ban Thư ký Chương trình THQG - Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Brand Finance tổ chức Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2017 với chủ để “ Định giá tài sản thương hiệu trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, cụ thể:

Nhằm thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc với các nước lưu vực sông Mê Kông và Nam Á, Hội chợ sản phẩm hàng hóa các nước lưu vực sông Mê Kông – Lan Thương 2017 được Ủy ban điều phối hợp tác kinh tế khu vực sông Mê Kông – Lan Thương chủ trì và Cục triển lãm quốc tế Vân Nam, Trung Quốc đứng ra tổ chức từ ngày 24-29/11/2017 tại Trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế Điền Trì, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, với quy mô 3200 gian hàng, đón trên 100.000 lượt khách Trung Quốc và quốc tế (16 quốc gia và khu vực đến tham quan và giao dịch.

Triển khai Công văn số 1665/SCT-KC ngày 01/11/2017 của Sở Công Thương Hải Phòng về việc tham gia Hội chợ triển lãm Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2017

Cơ hội giao thương