Mời đăng ký tham gia Hội nghị và tổ chức trưng bày sản phẩm tại Hội nghị tại thành phố Huế (20-06-2017)
Căn cứ Công văn số 984/SCT-QLTM ngày 05/6/2017 của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế về đăng ký tham gia Hội nghị và tổ chức trưng bày sản phẩm tại Hội nghị.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, các nhà phân phối đầu mối, các doanh nghiệp Logistic … được biết và đăng ký tham gia với các nội dung như sau:
1. Nội dung, thời gian, địa điểm:
- Nội dung: Hội nghị hợp tác phát triển thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn và đặc sản các vùng cố đô.
- Thời gian: Tổ chức ngày 12 tháng 7 năm 2017 (Từ 8h00 – 11h00: Trưng bày sản phẩm; Từ 14h00 – 17h00: Chương trình Hội nghị kết nối).
- Địa điểm: Tại thành phố Huế.
2. Về kinh phí:
Các đơn vị đăng ký tham gia Hội nghị tự túc kinh phí ăn ở, đi lại. Riêng đối với việc trưng bày sản phẩm, hàng hóa, đơn vị tổ chức hỗ trợ 100% kinh phí trưng bày sản phẩm trong ngày diễn ra Hội nghị.
Kính đề nghị quý doanh nghiệp đăng ký về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi trước ngày 27/6/2017 theo mẫu đính kèm./.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi
06 Lê Văn Sỹ - Tp. Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi * Tel: 055.3837330-Fax: 055.3712128
Email: vanso_nguyen@yahoo.com ĐT- 0914 414348
Website: http://tradequangngai.com.vn

 

Mẫu Đăng Ký:

DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ: …………………………………………………………………………………………………….

 

ĐĂNG KÝ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN, ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG TẠI “HỘI NGHỊ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ ĐẶC SẢN CÁC VÙNG CỐ ĐÔ NĂM 2017”

TT

Doanh nghiệp, CSSX

Địa chỉ

Người liên hệ

Điện thoại, email

Sản phẩm trưng bày

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ