Cung cấp thông tin phục vụ tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu - Quảng Ngãi 2017 (09-06-2017)
Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020. Công văn số 3100/UBND-KT ngày 26/5/2017 về việc tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu năm 2017 tại Quảng Ngãi với mục tiêu tăng cường hơn nữa các hoạt động liên kết các vùng miền; trao đổi, hợp tác tiêu thụ hàng hóa giữa các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi với nhau và với doanh nghiệp của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và một số tỉnh, thành khác trên cả nước nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị kết nối cung cầu – Quảng Ngãi 2017, dự kiến vào ngày 06/9/2017. Theo đó UBND tỉnh giao Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh tổ chức “Hội nghị kết nối cung cầu – Quảng Ngãi 2017”.

          Để tổng hợp thông tin phục vụ cho việc tổ chức Hội nghị đạt kết quả, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, Sở Công Thương đề nghị Quý doanh nghiệp, đơn vị phối hợp cung cấp một số thông tin về năng lực sản xuất, cung ứng dịch vụ và nhu cầu kết nối của doanh nghiệp, đơn vị (theo Phiếu khảo sát đính kèm).

Thông tin cung cấp theo Phiếu khảo sát vui lòng gửi về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương Quảng Ngãi trước ngày 30/6/2017 để tổng hợp, phục vụ công tác tổ chức Hội nghị. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi, 06 Lê Văn Sỹ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 055.3837330 – 0911620586/ Fax: 055.3712128 gặp chị Kiều. Email: thanhkieu0811@gmail.comqltmsct@danang.gov.vn        qltmsct@danang.gov.vn         

qltmsct@danang.gov.vnRất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý doanh nghiệp, đơn vị./.