“Diễn đàn Cách mạng công nghiệp 4.0” sẽ đưa ra góc nhìn toàn cảnh về xu thế và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với chiến lược phát triển của Việt Nam trong một số lĩnh vực như: sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

Nhằm đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) của các đơn vị trực thuộc ngành Công Thương năm 2017, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) đề nghị quý đơn vị tiến hành thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu gửi kèm.

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm các nước có dịch vụ công trực tuyến phát triển như Pháp, Singapore, các bộ, cơ quan, nhất là các bộ thuộc 6 lĩnh vực trọng điểm (giáo dục, y tế, tài chính, phúc lợi xã hội, lao động, môi trường) lựa chọn một số dịch vụ công trực tuyến đơn giản, có thể triển khai ngay, dịch vụ được người dân sử dụng thường xuyên và dịch vụ có thu phí để tiến hành thực hiện trước.

Doanh thu thương mại điện tử (TMĐT) năm 2016 trên địa bàn Hà Nội đạt hơn 30.100 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 12/2016 có tổng số 5.259 website thương mại điện tử của tổ chức, cá nhân được tiếp nhận và chấp thuận thông báo, đăng ký hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Ngày 24/2/2017, dưới sự bảo trợ của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) – Bộ Công Thương, lần đầu tiên Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử (Vietnam Online Business Forum – VOBF) tại Hà Nội. Tiếp đó, ngày 03/3/2017 Diễn đàn sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 200/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành được coi là bước đột phá mới đối với lĩnh vực logistics của Việt Nam

Chiều 6/9 tại khách sạn Cẩm Thành, Sở Công Thương Quảng Ngãi đã phối hợp với Vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương tổ chức khai mạc Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.

Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia năm 2017, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội chợ, triển lãm Công Thương duyên hải miền Trung tại Quảng Ngãi năm 2017, từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2017, tại Sân bay cũ, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, với quy mô trên 400 gian hàng.

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020; Công văn số 3100/UBND-KT ngày 26/5/2017 về việc tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu năm 2017 tại Quảng Ngãi với mục tiêu tăng cường hơn nữa các hoạt động liên kết các vùng, miền; trao đổi, hợp tác tiêu thụ hàng hóa giữa các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi với doanh nghiệp của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và một số tỉnh, thành khác trên cả nước nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị kết nối cung cầu – Quảng Ngãi 2017, dự kiến vào ngày 06/9/2017. Theo đó UBND tỉnh giao Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh tổ chức “Hội nghị kết nối cung cầu – Quảng Ngãi 2017”.